Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

terembérleti díjak meghatározásáról
Óvodamúzeum látogatási díjairól
Könyvtári díjak meghatározásáról
Társulási díjak meghatározásáról
szerződések meghosszabbítására adott felhatalmazás tárgyában
a polgármester illetményének megállapításáról
a polgármester illetményének megállapításáról
Kistérségi munkaszervezet integrációja
„Martonvásári Városgazda” Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói pályázata elbírálása tárgyában
tornaterem világítás cseréje
A Brunszvik-Beethoven Központ pályázatainak támogatásáról
Pályázat benyújtásáról KDOP-2.1.1/B-12 azonosító számú kiírásra
Pályázat benyújtásáról KDOP-2.1.1/B-12 azonosító számú kiírásra
„Szép porta” pályázat meghirdetéséről
Polgármesteri jutalom felhasználása
Képviselő-testületének likvidhitel felvételéről
Martonvásár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről
Pályázat benyújtásáról KDOP-3.1.1/C-12 azonosító számú kiírásra
A KDOP-2.1.1/B-12 azonosító számú kiírásra benyújtandó pályázatról szóló 108/2012. (VI.26.) határozatának módosításáról
A BBKÖZpont által benyújtott TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0116 kódszámú pályázathoz kapcsolódó státuszbővítés engedélyezése
A Közterületi Arculati Stratégia elfogadásáról
Turisztikai desztináció menedzsment szervezet alapításáról és közös turisztikai stratégiai megállapodásról
Az óvoda alapító okiratának módosításáról Képviselő-testületének
Az általános iskola alapító okiratának módosításáról
A BBK alapító okiratának módosításáról
Iskolatej program folytatásáról
Polgármesteri jutalom felhasználásra
A Szent László Völgye Szennyvíztisztító- és Csatornahálózat Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. által létrehozandó új gazdasági társasággal kapcsolatos eljárásról
Helyi tömegközlekedés ellátásáról
Az Óvodamúzeum látogatási díjairól
A Forum Martini önkormányzati lap hirdetési díjairól
Az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervéről
Köznevelési intézmények működtetéséről szóló megállapodás jóváhagyásáról
Az önkormányzat adósságának átvállalására kötendő megállapodás feltételeként szolgáló nyilatkozatokról
A Martongazda Kft. 2012. évi közszolgálati feladataira biztosított önkormányzati támogatás módosításának előkészítésére
A Martongazda Kft. 2013. évi közszolgálati feladataira biztosított önkormányzati támogatás jóváhagyásáról
Az iskolatej program folytatásának módosításáról
A Martonvásári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
A Partnerségi egyeztetés megállapításáról
„Szép porta” pályázat 2013. évi meghirdetéséről
Kormányzati támogatás felhasználásáról
„Martongazda” Kft. 2013. évi üzleti terve
Pályázat benyújtásáról KEOP-2012-4.10.0/C azonosító számú konstrukcióra
Szerződés pályázat előkészítésére KEOP-2012-4.10.0/C azonosító számú konstrukcióhoz kapcsolódóan
Közszolgáltatási szerződés megkötéséről
A szociális és gyermekjóléti feladatok 2012. évi teljesítéséről
A vis maior esemény okozta helyzet megoldásáról
Az önkormányzat Pályázati Szabályzatának elfogadásáról
Martonvásár Város támogató nyilatkozata Magyarország Kormányának rezsicsökkentési intézkedései mellett
Víziközmű-üzemeltetési jogviszony alapjául szolgáló szerződések megkötéséről
A 39/2013. (II.26.) KT határozat útfelújítási projektre vonatkozó mellékletének módosításáról
közművelődési megállapodások megkötéséről
Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről a Nemzeti Fejlesztési Programirodával és támogatási kérelem benyújtásáról egyes, derogációval érintett ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására kiírt felhívásra (KEHOP-2.1.2)
Pályázat benyújtásáról a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” címmel kiírt felhívásra
az önkormányzat fenntartásában lévő Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ feladatellátását segítő pályázatok (EFOP) benyújtásáról
Dr. Szabó Tibor polgármester illetményéről és költségtérítéséről
Gucsek István alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
Horváth Bálint alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
a képviselő-testület SzMSz-ének egyes kormányzati funkciókat tartalmazó 1. függelékének módosításáról
Martonvásár város környezeti állapotáról szóló 2016. évi lakossági tájékoztató elfogadásáról
Pályázat benyújtásáról ’A vidéki térségekben található, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése’ címmel kiírt felhívásra
felhatalmazás megadásáról módosított konzorciumi szerződés aláírására a KEHOP csatorna-beruházás kapcsán
a Martonvásár Római Katolikus Plébániával haszonkölcsön szerződés kötéséről
a Martonvásár Római Katolikus Plébánia részére vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített költségelszámolás elfogadásáról
Pályázat konzorciumi formában történő benyújtásáról a ’Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben’ címmel kiírt felhívásra
Pályázat benyújtásáról a ’Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése’ címmel kiírt felhívásra
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról
intézményi bérleti díjak megállapításának szabályairól
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak teljesítéséről, a szociális ellátásokról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződésről
lejár: 2106. február 07. 06:28
37/2016. (3. 29.) ingatlanok értékesítéséről
ingatlanok értékesítéséről
felhatalmazás megadásáról közbeszerzési eljárás lefolytatására és kivitelezői keretmegállapodás aláírására a KEHOP csatorna-beruházás kapcsán
a MartonSport Nonprofit Kft. 2016 évi üzleti tervéről
Martonvásár város környezeti állapotáról szóló 2015. évi lakossági tájékoztató elfogadásáról
a helyi adórendelet felülvizsgálatáról, az adómértékek módosításának szükségességéről
bölcsődei ellátás társulási formában történő biztosításáról
a közszolgálati tisztviselők jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről
behajthatatlanná minősített követelésekről szóló beszámoló elfogadásáról
egészségügyi mintavételi lehetőség helyi biztosításának költségeiről
Martonvásár Város Önkormányzata vagyongazdálkodási tervének felülvizsgálatáról
béren kívüli juttatás mértékének növelésére
a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
önkormányzati feladatellátást (helyi tömegközlekedés és utánpótlás sport) javító fejlesztés támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak teljesítéséről, a szociális ellátásokról
KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
intézményi bérleti díjak megállapításának szabályairól
a polgármester illetményének módosításáról
óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás támogatására kiírt pályázat önrészének kifizetéséről
a képviselő-testület bizottságainak megválasztásáról
a polgármester illetményének megállapításáról
Gucsek István alpolgármester illetményének megállapításáról
Horváth Bálint alpolgármester illetményének megállapításáról
a szociális feladatok, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok teljesítéséről szóló beszámoló2013. évi teljesítéséről
helyi autóbusz menetrend módosításáról, helyi tömegközlekedés ellátásáról
bizottsági tag választásáról