Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozás támogatásáról
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal szervezetrendszerének felülvizsgálatáról
lejár: 2106. február 07. 06:28
216/2014. (12. 16.) útdíjakról
útdíjakról
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
az önkormányzat által nyújtott ösztöndíjpályázatokról szóló beszámoló elfogadásáról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás i szerződés módosításáról
a kommunikációs feladatok átszervezéséről
Pályázat benyújtásáról a ’Helyi identitás és kohézió erősítése’ címmel kiírt felhívásra
állami vagyon vagyonkezelésbe vételére irányuló kérelemről
a Brunszvik Teréz Óvoda státusz számának és alapító okiratának módosításáról
a 39/2013. (II.26.) KT határozat módosításáról
víziközmű-üzemeltetési jogviszony alapjául szolgáló vagyonkezelési szerződés megkötéséről
Aljegyzői pályázat elbírálásáról
vizi közmű üzemeltetési szerződés elfogadásáról
pályázat benyújtása belterületi utak felújítására
a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. tisztségviselőinek megválasztásáról
polgármesteri cafetéria keret és szabályzat elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról
önkormányzati tulajdonú ingatlanok állapotáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 2013.06.30-i hatályú módosításáról
óvodai státusz számok meghatározásáról
polgármesteri jutalom megállapításáról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 2013.06.30-i hatályú módosításáról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 2013.07.01-jei hatályú módosításáról
a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosításáról
a Forum Martini főszerkesztőjének megbízásáról
a Forum Martini és a honlap hirdetési díjairól
víziközmű-üzemeltetési jogviszony alapjául szolgáló üzemeltetési szerződés megkötéséről
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosításáról
a Forum Martini főszerkesztője személyének jóváhagyásáról
Martonvásár Város Önkormányzatának 2014. évi belső ellenőrzési tervéről
az előterjesztések készítésének rendjére vonatkozó szabályzatról
polgármesteri jutalom felhasználása
szerződéskötés az iskola nyílászáróinak, tornaterem sportpadlójának cseréjéről
a Martonvásár Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására
közfeladatokat ellátó cég létrehozásáról
mezőőri tevékenységről szóló éves beszámolóról
lejár: 2106. február 07. 06:28
87/2010. (6. 29.) *
*
Martonvásár Város Önkormányzat közoktatásáról
Teréz Óvoda és Bóbita Tagóvodája korszerű környezeti nevelési célokat megvalósító programjáról
lejár: 2106. február 07. 06:28
31/2010. (2. 23.) *
*
hivatalos ünnepségeinek, rendezvényeinek programjáról
lejár: 2106. február 07. 06:28
34/2010. (2. 23.) Klubházról
Klubházról
a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről
lejár: 2106. február 07. 06:28
40/2010. (2. 23.) *
*
lejár: 2106. február 07. 06:28
44/2010. (2. 23.) a választási eljárásról
a választási eljárásról
lejár: 2106. február 07. 06:28
92/2010. (8. 10.) Közétkeztetésről
Közétkeztetésről
lejár: 2106. február 07. 06:28
93/2010. (8. 10.) *
*
lejár: 2106. február 07. 06:28
94/----. (8. 10.) a választási eljárásról
a választási eljárásról
Martonvásár Város Településszerkezeti Tervéről
a 2009. évi közfoglalkoztatás megvalósulásáról
meleg étel fogyasztására jogosító étkezési utalványokról
lejár: 2106. február 07. 06:28
24/2010. (2. 2.) *
*
a Brunszvik Teréz Óvoda részére a gyógypedagógiai fejlesztésről
közterületek elnevezéséről szóló 80/2017. (III.28.) határozata módosításáról
az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó iskola-egészségügyi feladatok ellátásáról szóló megállapodás megkötéséről
Pályázat benyújtásáról „A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása” címmel kiírt felhívásra