Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

76/2020. (4. 28.) Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évi közbeszerzési tervének módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva Martonvásár Város Polgármestere

76/2020. (IV.28.) határozata

Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei

2020. évi közbeszerzési tervének módosításáról

 

1.)   Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az önkormányzat és költségvetési szervei – a Képviselő-testület 19/2020. (II.25.) határozatával elfogadott - 2020. évi összesített közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerint módosítom.

2.)   Felkérem a jegyzőt, hogy a közbeszerzési terv módosításának kihirdetéséről gondoskodjon.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: 1) pont - a polgármester, 2.) pont - jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 1) 2020.12.31.

                                                                      2) 2020.05.05.

 

 

2020. április 28.

                                                                                                         

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester

 

· Treka92 - 2020. április 28. 00:00 Nyomtatás