Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

97/2020. (5. 12.) A 1868375286 azonosítószámú LEADER térségi együttműködési projekt önrészének kiegészítéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva Martonvásár Város Polgármestere

97/2020. (V.12.) határozata

A 1868375286 azonosítószámú LEADER térségi együttműködési projekt önrészének kiegészítéséről

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként a 1868375286 azonosítószámú projektben a többlet önerőt 202.500 Ft-ban állapítom meg, melynek költségvetési fedezetét Martonvásár Város Önkormányzata a 2020. évi költségvetésében a fejlesztési tartalék terhére biztosítja. Martonvásár Város Önkormányzata a 188/2017 (VIII. 29.) számú határozatában foglalt 1.350.000 Ft önerővel együttesen 1.552.500 Ft-ot saját hozzájárulást biztosít a projekthez, és a határozat melléklete szerinti konzorciumi szerződést Martonvásár Város Polgármestere ezzel a tartalommal írja alá.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

 

Martonvásár, 2020. május 12.

 

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                             polgármester