Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

Martonvásár Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról
közszolgáltatási keretszerződés megkötéséről a MartonSport NpKft-vel az önkormányzati sportfeladatok ellátására
kormányzati támogatás felhasználásáról
a Települési Értéktár, Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról
Jogi- és Ügyrendi Bizottság felkérése vizsgálásra
Jogi- és Ügyrendi Bizottság felkérése 1223/3 hrsz-ú ingatlan árverésére
esetleges brikett üzem működtetésről
Brunszvik Teréz Óvoda személyi juttatásokról
lejár: 1970. január 01. 01:00
83/2010. (6. 29.) *
*
lejár: 1970. január 01. 01:00
86/2010. (6. 29.) *
*
lejár: 1970. január 01. 01:00
61/2010. (4. 22.) *
*
Martonvásár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről
az Önkormányzat 2018. évi éves rendezvénytervének, ünnepségeinek jóváhagyásáról
a képviselő-testület SzMSz.-ének egyes kormányzati funkciókat tartalmazó 1. függelékének módosításáról
Martonvásár város környezeti állapotáról szóló 2017. évi lakossági tájékoztató elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei közbeszerzési szabályzatáról
a„Járási Hivatal épületében lévő infrastruktúra kiváltása” című közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
megvalósításra vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről és felhatalmazó nyilatkozat megadásáról közbeszerzési eljárás lefolytatására a ’Martonvásár-Erdőhát ivóvízminőség-javító program’ kapcsán (KEHOP-2.1.2-15-2017-00014)
a MartonSport Nonprofit Kft. 2017. I. félévi beszámolójáról
a Képviselő-testület 2018. évi Munkatervéről
Martonvásár Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervéről
a mezőőri járulék felülvizsgálatáról
ár- és díjtételek felülvizsgálatáról
helyi tömegközlekedés ellátásáról
iskolatej program folytatásáról
az önkormányzat gazdasági programjáról
alpolgármester megválasztásáról
szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztásáról
alpolgármester megválasztásáról
a Forum Martini főszerkesztőjének megbízásáról
Martonvásár Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervéről és a 2016-2020. közötti időszak belső ellenőrzési stratégiai tervéről
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ vezetéséhez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátásáról
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ vezetéséhez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátásáról
a Brunszvik Teréz Óvoda vezetéséhez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátásáról
Szent László Völgye Segítő Szolgálat elhelyezésének biztosításáról
a Településszerkezeti Tervéről szóló 170/2004. (IX.13.) KT határozat módosításáról
óvoda alapító okiratának módosításáról
a Forum Martini Szervezeti és Működési Szabályzatáról
a sporttal kapcsolatos feladatok, kötelezettségek megállapításáról
sporttelep hasznosítási, fejlesztési koncepciójáról
iskola alapító okiratának módosításáról
KEOP-7.1.0/11 konstrukcióra benyújtandó pályázat önrészének meghatározásáról
lejár: 2022. december 30. 23:00
8/2012. (1. 24.) tartozás átvállalásáról
tartozás átvállalásáról
Martongazda Kft. 2012. évi üzleti tervéről
állami vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba adására irányuló kérelemről
„Martonvásár” név és címer használatának engedélyezéséről
honlap szerkesztő bizottsági tagjainak kijelöléséről
a Forum Martini önkormányzati lap hirdetési díjairól
az önkormányzati médiaszolgáltatásokról és tájékoztatásról
önkormányzati szakfeladatok meghatározásáról
a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
a Polgármesteri Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjének módosításáról
a Polgármesteri Hivatal Etikai Szabályzatáról
az egészségügyi alapellátás körzeteinek felülvizsgálatáról
a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
2011. évi gyermekjóléti és -védelmi feladatok teljesítéséről
szociális feladatok 2011. évi teljesítéséről
általános iskola alapító okiratának módosításáról
Művészeti Iskola alapító okiratának módosításáról
építésügyi feladatok ellátására létrejött társulási megállapodás módosításáról
önkormányzati díjak adományozása
a Városi és Iskolai Könyvtár továbbképzési tervéről
lejár: 2022. december 30. 23:00
21/2011. (2. 15.) törvényességi felhívás
törvényességi felhívás
„MARTONBRIKETT” Kft. Alapító Okiratának módosításáról
a Polgármesteri Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjének módosításáról
a művészeti iskola alapító okiratának módosítása
a művészeti iskola alapító okiratának módosítása
a Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okiratának módosítása
2011. évi hivatalos ünnepségeinek, rendezvényeinek programjának jóváhagyása
az óvoda beiratkozási és nyári zárva tartási időszakáról
a Százszorszép Táncegyüttes 2011. évi művészeti tervéről
lejár: 2022. december 30. 23:00
46/2011. (3. 29.) A sportkoncepcióról
A sportkoncepcióról
7/2011. (III.9.) BM rendelet szerinti pályázatok benyújtásáról
7/2011. (III.9.) BM rendelet szerinti pályázatok benyújtásáról
Lovas Egyesület kezdeményezéséről
óvodavezetői pályázat kiírásáról
beszámoló a szociális igazgatás területén végzett 2010. évi tevékenységről
2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről szóló éves beszámoló
gyermekvédelmi és szociális beszámolós elfogadásáról
Polgármesteri jutalom felhasználásra
Társasági szerződés elfogadásáról
ütemterv önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára
a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
a Polgármesteri Hivatal státusz számáról, szervezeti felépítéséről
A Művészeti Iskola alapító okiratának módosításáról
óvoda alapító okiratának módosításáról
építésügyi feladatok ellátására létrejött társulási megállapodás módosításáról
Martonvásár katasztrófavédelmi és polgári védelmi helyzetéről szóló beszámoló
A Forum Martini online hirdetési díjairól
Martonvásár Város 2011. évi kötelező feladatainak finanszírozásáról
törvényességi felhívásokról
óvodai pályázat támogatásáról
katasztrófavédelmi és polgári védelmi ütemtervről
Városi és Iskolai Könyvtár megszűntetéséről
lejár: 2022. december 30. 23:00
120/2011. (7. 5.) Klubház megszűntetéséről
Klubház megszűntetéséről
a Brunszvik-Beethoven Központ státuszainak számáról
óvoda alapító okiratának módosításáról
Lakópark beruházáshoz kapcsolódó szerződések megkötése tárgyában