Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

101/2020. (5. 14.) a Martonvásár, 472/7 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről szóló146/2019. (VI.26.) határozat módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

101/2020. (V.14.) határozata

a Martonvásár, 472/7 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről szóló

146/2019. (VI.26.) határozat módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként úgy határozok, hogy a Martonvásár, 472/7 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről szóló Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 146/2019. (VI.26.) határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítom:

 

„1./ Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) úgy határoz, hogy a tulajdonában álló Martonvásár, Névtelen utca 472/7 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanból - jelen határozat melléklete szerinti változási vázrajzon feltüntetett – 480 négyzetmétert zárt, kötöttvevős pályázaton, meghatározott vevő,

Ambachné Bráth Tímea 2462 Martonvásár, Szent László út 5. szám alatti lakos, mint a Martonvásár, 472/7 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa részére –

  1. a használaton kívüli műtárgy elbontása, mindennemű költségének viselése mellett a tulajdonjog bejegyzésétől számított 2 éven belül, valamint
  2. a pályázathoz kapcsolódó földhivatali eljárások illetékeinek, díjainak, valamint az ezt megalapozó fölmérés, változási vázrajz elkészítés, stb. mindennemű költségének vevő általi viselése, utólagos megtérítése, valamint
  3. a Fejérvíz Zrt. javára szolgalmi jog bejegyzésének tűrése, ahhoz való hozzájárulás, valamint a meglévő E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. javára bejegyzett vezetékjog fennmaradása mellett - –

a kiírásig elkészülő értékbecslésben szereplő, de legalább az önkormányzati tulajdonú építési telkek minimum árának meghatározásáról szóló testületi határozat szerinti négyzetméterenkénti ár figyelembevételével meghatározott és a bontási költségekkel csökkentett vételárért értékesíti.”

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2020.05.31.

 

 

Martonvásár, 2020. május 14.

 

                                                                                                                     

 

Dr. Szabó Tibor

                                                                                                                        polgármester

/ckeditor/kcfinder/upload/files/3_ET_20200514_Ambach_hat%C3%A1rozat%20mell%C3%A9klete.pdf