Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

99/2020. (5. 14.) Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletének II. módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva Martonvásár Város Polgármestere

99/2020. (V. 14.) határozata

Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletének II. módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet II. módosításának előkészítéséről szóló előterjesztést megismertem, a határozat mellékleteit elfogadom.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

Martonvásár, 2020. május 14.

 

                                                                                                                     

 

Dr. Szabó Tibor

                                                                                                                        polgármester