Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

91/2020. (4. 30.) az óvodai és bölcsődei gyermekfelügyelet biztosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva Martonvásár Város Polgármestere

91/2020. (IV.30.) határozata

az óvodai és bölcsődei gyermekfelügyelet biztosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként a korábbi 3/2020. (III 14.) polgármesteri utasításban, valamint az annak megerősítésére szolgáló 57/2020. (III. 31.) határozatban foglaltakat a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezéseire figyelemmel az alábbiak szerint módosítom:

  1. A martonvásári Brunszvik Teréz Óvodában (a továbbiakban: óvoda) a 2020. március 16-ától felfüggesztett – gyermekek általi – intézménylátogathatóság fenntartása mellett felkérem az intézményvezetőt, hogy a férőhelyszámra, és a dolgozói létszámra tekintettel, csoportként 5 fő, legfeljebb 40 gyermek részére biztosítsa a napközbeni gyermekfelügyeletet a Korm. rendeletnek megfelelően az intézmény nyitva tartási idejében.
  2. Felkérem az óvoda intézményvezetőjét, hogy az igények alakulásáról naponta tájékoztassa a jegyzőt az alábbi adattartalommal:

a. Az ügyeletet a helyi önkormányzat által fenntartott, vagy a településen működő egyházi, vagy nem állami fenntartású intézmény, szolgáltató biztosítja?

b. Az ügyeletet összesen hány csoportban biztosítják?

c. Az ügyeletet külön bölcsődei csoportban, külön óvodai csoportban, vagy vegyes csoportban biztosítják?

d. Az ügyelet keretén belül hány bölcsődés, hány óvodás gyermek részesült ellátásban?

e. Az ügyelet megszervezése érdekében történt-e a munkaszerződéstől, közalkalmazott esetén a kinevezéstől eltérő foglalkoztatás?

f. Ha az e. pontban történt eltérő foglalkoztatás, akkor milyen munkakörből, milyen munkakörbe?

  1. A Szent László Völgye Segítő Szolgálat épületében működő bölcsődében (a továbbiakban: bölcsőde) a 2020. március 16-ától felfüggesztett – gyermekek általi – intézménylátogathatóság fenntartása mellett felkérem az intézményvezetőt, valamint a Brunszvik Teréz Óvoda intézményvezetőjét, hogy a Brunszvik Teréz Óvoda férőhelyszámára tekintettel, csoportként 5 fő, legfeljebb 10 gyermek részére a Szent László Völgye Segítő Szolgálat Apró Talpak bölcsődéjében dolgozó kollégákkal biztosítsák a napközbeni gyermekfelügyeletet a Korm. rendeletnek megfelelően az Brunszvik Teréz Óvodában, annak nyitva tartási idejében.
  2. Felkérem a bölcsőde intézményvezetőjét, hogy az igények alakulásáról naponta tájékoztassa a jegyzőt az alábbi adattartalommal:

a. Az ügyeletet a helyi önkormányzat által fenntartott, vagy a településen működő egyházi, vagy nem állami fenntartású intézmény, szolgáltató biztosítja?

b. Az ügyeletet összesen hány csoportban biztosítják?

c. Az ügyeletet külön bölcsődei csoportban, külön óvodai csoportban, vagy vegyes csoportban biztosítják?

d. Az ügyelet keretén belül hány bölcsődés, hány óvodás gyermek részesült ellátásban?

e. Az ügyelet megszervezése érdekében történt-e a munkaszerződéstől, közalkalmazott esetén a kinevezéstől eltérő foglalkoztatás?

f. Ha az e. pontban történt eltérő foglalkoztatás, akkor milyen munkakörből, milyen munkakörbe?

5. Felkérem a jegyzőt, hogy az intézményvezetők által adott tájékoztatásnak megfelelően küldje meg a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszternek az adatokat.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: intézményvezetők

A határozat végrehajtásának határideje: 2020. május 4.

 

Martonvásár, 2020. április 30.

 

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                  polgármester