Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

79/2020. (4. 28.) a Brunszvik Teréz Óvoda nyári zárva tartására hozott Humán Bizottsági döntés módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva Martonvásár Város Polgármestere

79/2020. (IV.28.) határozata

A Brunszvik Teréz Óvoda nyári zárva tartására hozott Humán Bizottsági döntés módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként, az e jogkörben meghozott 57/2020. (III. 31.) határozat a köznevelési intézményre vonatkozóan rendelkezéseinek fenntartása mellett, az Önkormányzat fenntartásában lévő Brunszvik Teréz Óvoda 2020. évi nyári zárva tartása tárgyában a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2.6 alpontjában kapott felhatalmazás alapján – hozott 243/2019. (XI.25.) számú Humán Bizottsági döntést a következőképpen módosítom:

nyitva tartás ideje:               2020. augusztus 1- augusztus 23. közötti időszak

nyári zárva tartás ideje:       2020. augusztus 24-től augusztus 31. közötti időszak.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: óvodavezető

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

2020. április 28.

                                                                                                         

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester