Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

102/2020. (5. 14.) a NÉP-DAL-ÜNNEP megtartása érdekében pályázat benyújtásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

102/2020. (V.14) határozata

a NÉP-DAL-ÜNNEP megtartása érdekében pályázat benyújtásáról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként úgy határozok, hogy

  1. az Önkormányzat a két napos NÉP-DAL-ÜNNEP 2021-es megtartása érdekében összesen 9 200 000 Ft-ra pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrások Minisztériumához;
  2. az 1) pontban rögzített pályázathoz kapcsolódó dokumentumokat az Önkormányzat nevében írom alá.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2020.05.30.

 

 

Martonvásár, 2020. május 14.

 

                                                                                                                     

 

Dr. Szabó Tibor

                                                                                                                        polgármester