Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

92/2020. (4. 30.) a temető újranyitásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva Martonvásár Város Polgármestere

92/2020. (IV.30.) határozata

a temető újranyitásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként a korábbi, az önkormányzat fenntartásában lévő köztemetőre vonatkozó döntéseket visszavonom, és 2020. május 1-jétől a temetőt a köztemetőkről és temetkezésről szóló 16/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet szerinti nyitvatartási idejében megnyitom, az alábbi feltételekkel:

  • a temető teljes területén kötelező a maszk viselése;
  • a bent tartózkodók a távolságtartási szabályokat tartsák be.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2020. május 1.

 

Martonvásár, 2020. április 30.

 

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                  polgármester