Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

30/2020. (2. 25.) a polgármester 2020. évi célfeladatairól

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

30/2020. (II.25.) határozata

a polgármester 2020. évi célfeladatairól

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Szabó Tibor főállású polgármester 2020. évi célfeladat értékelésének alapját képező kiemelt célokat a következők szerint határozza meg:

  1. A kialakított városi jövőképhez igazodó városi nívó megteremtése érdekében a város önfenntartási képességének elősegítése, a helyi együttműködés erősítése, valamint a helyi közösség öngondoskodásra való képességének erősítése, az ehhez szükséges eszközök és lehetőségek feltárása, ösztönzése, koordinálása.
  2. A helyi önkormányzati szervek és intézményeinek eredményes működtetése keretében: költséghatékony működés biztosítása, az ehhez szükséges átalakítások feltárása, végrehajtásának megindítása, valamint a működés forrásainak feltárása, tervezése, a megtakarítások ösztönzése.
  3. A különböző forrásokból igényelt, kiemelten a folyamatban lévő Európai Uniós és területfejlesztési pályázatok vitele, a kapcsolódó és saját forrásból megvalósuló önkormányzati projektek lebonyolításának irányítása.

2.) A Képviselő-testület a célfeladatok végrehajtását évente két alkalommal, júniusban és decemberben értékeli.

3.) A Képviselő-testület az 1.) pontban foglalt teljesítménycélok pozitív értékelése esetén a polgármestert 2020. évben legfeljebb évi bruttó 2.585.040.-Ft összegű juttatásban részesíti, melyhez a fedezetet 2020. évi költségvetésében a jogalkotás sor terhére biztosítja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: GB elnöke, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 2020.12.31.