Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

55/2020. (3. 17.) a Magyar Kézilabda Szövetség "Országos Tornaterem Felújítási Programjában" támogatott tornaterem felújításához önerő biztosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

55/2020. (III. 17.) határozata

a Magyar Kézilabda Szövetség „Országos Tornaterem Felújítási Programjában” támogatott tornaterem felújításhoz önerő biztosításáról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Magyar Kézilabda Szövetség „Országos Tornaterem Felújítási Programjában” támogatott tornaterem felújításhoz” többlet-önerő biztosításáról szóló 147/2018. (VIII. 28.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

 

1./        Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt „Országos Tornaterem Felújítási Program” c. felhívás II. pályázati kategóriájában nyertes pályázata – a Martonvásári Beethoven Általános Iskola (Martonvásár, 650/3 hrsz.) tornatermének felújítási munkái – megvalósításához rendelkezésre álló, a Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 26.) számú önkormányzati rendeletében tervezett 17.068.000 Ft önerő előirányzatot 4.442.855 Ft-tal, a fejlesztési tartalék terhére kiegészíti.

2./        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat képviseletében az 1-2. pontban foglaltak teljesítéséhez szükséges nyilatkozatokat, intézkedéseket megtegye és a kapcsolódó dokumentumokat, megállapodást aláírja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    1. pont – azonnal

                                                                       2. pont – azonnal

                                                                       3. pont – 2020.04.15.