Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

112/2020. (5. 26.) a Martonvásári Sport Klub 2019. évi támogatásáról készült módosított beszámolójának elfogadására

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva Martonvásár Város Polgármestere

112/2020. (V.26.) határozata

a Martonvásári Sport Klub 2019. évi támogatásáról készült módosított beszámolójának elfogadására

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, Martonvásár Város Polgármestereként figyelembe véve „a 2019. évben a sportegyesületeknek és civil szervezeteknek nyújtott támogatások felhasználása” tárgyában – a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2.6 alpontjában kapott felhatalmazás alapján – hozott 15/2020. (II.24.) számú Humán Bizottsági döntést, jóváhagyom a Martonvásári Sport Klub jelen határozat melléklete szerinti tartalommal benyújtott, 2019. évi támogatásáról készült módosított beszámolóját.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

Martonvásár, 2020. május 26.

 

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/08_ET_20200526_Martonv%C3%A1s%C3%A1ri%20Sport%20Klub_tiszt%C3%A1z%C3%B3%20besz%C3%A1mol%C3%B3%202019.pdf