Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

47/2020. (2. 28.) a "Martonvásár - Útépítési munkák 2 részben: Martonvásár, Orbánhegy utca útépítési munkái az M7 autópálya és a Gesztenyés utca közötti szakaszon" tárgyú közbeszerzési eljár

Dr. Szabó Tibor megállapította, hogy a Képviselő-testület név szerinti szavazással: Dr. Gyulay Gyula – igen, Tóth András Miklósné – igen, Horváth Bálint– igen, Kuna Ferenc – igen, Varga Ferenc – igen, Gucsek István – igen és Dr. Szabó Tibor - igen szavazata mellett, egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

47/2020. (II.28.) határozata

a „Martonvásár - Útépítési munkák 2 részben: Martonvásár, Orbánhegy utca útépítési munkái az M7 autópálya és a Gesztenyés utca közötti szakaszon " tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosításáról

 

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy dönt, hogy „Martonvásár - Útépítési munkák 2 részben” c. közbeszerzési eljárás eredményeként, a Martonvásár, Orbánhegy utca útépítési munkái az M7 autópálya és a Gesztenyés utca közötti szakaszon tárgyú építési munka kivitelezése vonatkozásában 2019.12.20. napján a PUHI-TÁRNOK Útá és Hídépítő Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés 7.2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„7.2. Teljesítési határidő

Részteljesítési határidők:

- 2020. április 30. napja 25%-os készültségre vonatkozóan

- 2020. május 30. napja 50%-os készültségre vonatkozóan

- 2020. június 30. napja 75%-os készültségre vonatkozóan

Végteljesítési határidő: 2020. július 15.

A Megrendelő előteljesítést elfogad.”

 

  1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az 1. pont szerinti szerződésmódosítás többletforrást nem igényel.

 

  1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti szerződésmódosítást aláírja.

 

  1. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szerződésmódosításhoz kapcsolódó adminisztratív feladatokat végezze el.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: 1., 2., 3. pont – polgármester, 4. pont - jegyző

A határozat végrehajtásának határideje:    1. pont – azonnal

                                                                       2. pont - azonnal

                                                                       3. pont – 2020.02.28.

                                                                       4. pont – Kbt. és Közbeszerzési szabályzat szerint