Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejár: 1970. január 01. 01:00
135/2019. (6. 26.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
Szigeti Zoltán képviselő érintettségéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejár: 1970. január 01. 01:00
140/2019. (6. 26.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
"Az 1078. hrsz. ingatlan használatbavételéhez szükséges építési-kivitelezési munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében" c. közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
"Martonvásár IKT eszközeinek beszerzése" c. közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a Martonvásár, Szent László út 3., 471 hrsz-ú ingatlant érintő visszavásárlási jogról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
a Martonvásár, 472/7 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről
a Martongazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratának XV. számú módosításáról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2018. évi belső ellenőrzési jelentéséhez kapcsolódóan jóváhagyott intézkedési terv végrehajtásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2019. I. negyedévi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról
a Mezőkölpényi Egyházközség tulajdonában lévő ingatlanok jogi helyzetének rendezésére vonatkozó beszámolási határidő módosítására és a szakmai, pénzügyi részbeszámoló elfogadására
Martonvásár 2018. évi bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
az Érdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról
a katasztrófa-és polgári védelmi feladatok 2018. évi végrehajtásáról
a mezőőri feladatok 2018. évi ellátásáról szóló beszámolóról
a közterület-felügyelet 2018 májusa – 2019 áprilisa közötti időszakra vonatkozó működéséről, tapasztalatairól szóló beszámolóról
polgármester érintettségéről
polgármester I. féléves munkájának értékeléséről
az Értéktár Bizottság 2018. évi tevékenységéről készített beszámolójának elfogadásáról
Martonvásár település és birtokainak Brunszvik Antal részére történő adományozásáról szóló oklevél bemutatásáról és Települési értéktárba történő felvételének kezdeményezéséről
a Forum Martini Polgárőr Egyesület kérelmének támogatásáról
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
pályázat benyújtásáról a bölcsődei férőhelyek kialakítására, bővítésére kiírt felhívásra
az önkormányzat és intézményei 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a „Martonvásárért Alapítvány” kérelmének támogatására
a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
Az 1078. hrsz. ingatlan használatbavételéhez szükséges építési-kivitelezési munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosításáról
"Játszótér kivitelezése vállalkozási szerződés keretében" c. közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a MÁV Zrt. vagyonkezelésében lévő Martonvásár, 172/5 hrsz-ú ingatlant érintő bérleti szerződésről
az önkormányzat gazdasági programjáról
alpolgármester megválasztásáról
szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztásáról
alpolgármester megválasztásáról
Martonvásár város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervéről
a mezőőri járulék felülvizsgálatáról
ár- és díjtételek felülvizsgálatáról
helyi tömegközlekedés ellátásáról
a Képviselő-testület 2019. évi munkatervéről
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről
Busz vásárlásához szükséges önrész átadásáról
a Forum Martini főszerkesztőjének megbízásáról
Martonvásár Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervéről és a 2016-2020. közötti időszak belső ellenőrzési stratégiai tervéről
a Mezőkölpényi Református Egyházközség részére a "Nyilas Misi Programhoz" nyújtott támogatás szakmai, pénzügyi részbeszámoló elfogadására, és a beszámolási határidő módosítására
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ vezetéséhez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátásáról
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ vezetéséhez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátásáról
a Brunszvik Teréz Óvoda vezetéséhez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátásáról
Szent László Völgye Segítő Szolgálat elhelyezésének biztosításáról
a Településszerkezeti Tervéről szóló 170/2004. (IX.13.) KT határozat módosításáról
óvoda alapító okiratának módosításáról
a Forum Martini Szervezeti és Működési Szabályzatáról
a sporttal kapcsolatos feladatok, kötelezettségek megállapításáról
sporttelep hasznosítási, fejlesztési koncepciójáról
iskola alapító okiratának módosításáról
KEOP-7.1.0/11 konstrukcióra benyújtandó pályázat önrészének meghatározásáról
lejár: 2022. december 30. 23:00
8/2012. (1. 24.) tartozás átvállalásáról
tartozás átvállalásáról
Martongazda Kft. 2012. évi üzleti tervéről
állami vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba adására irányuló kérelemről
„Martonvásár” név és címer használatának engedélyezéséről
honlap szerkesztő bizottsági tagjainak kijelöléséről
a Forum Martini önkormányzati lap hirdetési díjairól
az önkormányzati médiaszolgáltatásokról és tájékoztatásról
önkormányzati szakfeladatok meghatározásáról
a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
a Polgármesteri Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjének módosításáról
a Polgármesteri Hivatal Etikai Szabályzatáról
az egészségügyi alapellátás körzeteinek felülvizsgálatáról
a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
2011. évi gyermekjóléti és -védelmi feladatok teljesítéséről
szociális feladatok 2011. évi teljesítéséről
általános iskola alapító okiratának módosításáról
Művészeti Iskola alapító okiratának módosításáról
építésügyi feladatok ellátására létrejött társulási megállapodás módosításáról
önkormányzati díjak adományozása
a Városi és Iskolai Könyvtár továbbképzési tervéről
lejár: 2022. december 30. 23:00
21/2011. (2. 15.) törvényességi felhívás
törvényességi felhívás
„MARTONBRIKETT” Kft. Alapító Okiratának módosításáról
a Polgármesteri Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjének módosításáról
a művészeti iskola alapító okiratának módosítása
a művészeti iskola alapító okiratának módosítása
a Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okiratának módosítása
2011. évi hivatalos ünnepségeinek, rendezvényeinek programjának jóváhagyása
az óvoda beiratkozási és nyári zárva tartási időszakáról
a Százszorszép Táncegyüttes 2011. évi művészeti tervéről
lejár: 2022. december 30. 23:00
46/2011. (3. 29.) A sportkoncepcióról
A sportkoncepcióról
7/2011. (III.9.) BM rendelet szerinti pályázatok benyújtásáról
7/2011. (III.9.) BM rendelet szerinti pályázatok benyújtásáról
Lovas Egyesület kezdeményezéséről
óvodavezetői pályázat kiírásáról
beszámoló a szociális igazgatás területén végzett 2010. évi tevékenységről
2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről szóló éves beszámoló
gyermekvédelmi és szociális beszámolós elfogadásáról