Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejár: 1970. január 01. 01:00
135/2019. (6. 26.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
Szigeti Zoltán képviselő érintettségéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejár: 1970. január 01. 01:00
140/2019. (6. 26.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
"Az 1078. hrsz. ingatlan használatbavételéhez szükséges építési-kivitelezési munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében" c. közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
"Martonvásár IKT eszközeinek beszerzése" c. közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a Martonvásár, Szent László út 3., 471 hrsz-ú ingatlant érintő visszavásárlási jogról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
a Martonvásár, 472/7 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről
a Martongazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratának XV. számú módosításáról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2018. évi belső ellenőrzési jelentéséhez kapcsolódóan jóváhagyott intézkedési terv végrehajtásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2019. I. negyedévi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról
a Mezőkölpényi Egyházközség tulajdonában lévő ingatlanok jogi helyzetének rendezésére vonatkozó beszámolási határidő módosítására és a szakmai, pénzügyi részbeszámoló elfogadására
Martonvásár 2018. évi bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
az Érdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról
a katasztrófa-és polgári védelmi feladatok 2018. évi végrehajtásáról
a mezőőri feladatok 2018. évi ellátásáról szóló beszámolóról
a közterület-felügyelet 2018 májusa – 2019 áprilisa közötti időszakra vonatkozó működéséről, tapasztalatairól szóló beszámolóról
polgármester érintettségéről
polgármester I. féléves munkájának értékeléséről
az Értéktár Bizottság 2018. évi tevékenységéről készített beszámolójának elfogadásáról
Martonvásár település és birtokainak Brunszvik Antal részére történő adományozásáról szóló oklevél bemutatásáról és Települési értéktárba történő felvételének kezdeményezéséről
a Forum Martini Polgárőr Egyesület kérelmének támogatásáról
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
pályázat benyújtásáról a bölcsődei férőhelyek kialakítására, bővítésére kiírt felhívásra
az önkormányzat és intézményei 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a „Martonvásárért Alapítvány” kérelmének támogatására
a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
helyi közösségi közlekedés
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejár: 1970. január 01. 01:00
182/2019. (9. 3.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről
az X/1., X/2., X/3., X/4., X/5. jelű, Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer (21-04659-1-004-01-14) víziközmű rendszer 2020-2034. Gördülő Fejlesztési Tervéről
az I/10 jelű Martonvásár ivóvíz-szolgáltató rendszer rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési terve, a 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Terve
a Martonvásár, 748 hrsz-ú ingatlanból 77m2 ingatlanrész megvásárlására kiírt pályázat elbírálásáról, valamint adásvételi (elő)szerződés megkötéséről
a Martonvásár, 1070/2 hrsz-ú ingatlanból 471.3 m2 ingatlanrész megvásárlására kiírt pályázat elbírálásáról, valamint adásvételi (elő)szerződés megkötéséről
a Martonvásár, 1222/1 hrsz-ú ingatlant terhelő földhasználati jog megszüntetéséről
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról
a gyermekorvos, a fogorvos, és védőnői feladat-ellátási helyek változásához kapcsolódó döntésekről
a Fejér Megyei Kormányhivatal "a helyi adókról" szóló 27/2017. (XI.29.) önkormányzati rendeletre vonatkozó javaslatának megtárgyalásáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2019. I. féléves beszámolójáról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2019. I. félévi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Forum Martini Polgárőr Egyesület kérelmének támogatásáról
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejár: 1970. január 01. 01:00
199/2019. (9. 3.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
pályázat útján igényelhető települési támogatás megállapításával kapcsolatos ügyben elsőfokú önkormányzati hatósági eljárásban hozott döntés helybenhagyásáról
pályázat útján igényelhető települési támogatás megállapításával kapcsolatos ügyben elsőfokú önkormányzati hatósági eljárásban hozott döntés helybenhagyásáról
pályázat útján igényelhető települési támogatás megállapításával kapcsolatos ügyben elsőfokú önkormányzati hatósági eljárásban hozott döntés helybenhagyásáról
pályázat útján igényelhető települési támogatás megállapításával kapcsolatos ügyben elsőfokú önkormányzati hatósági eljárásban hozott döntés helybenhagyásáról
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejár: 1970. január 01. 01:00
206/2019. (9. 3.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
Tóth Iván, Martonvásár Díszpolgárának saját halottá nyilvánításáról
a Beethoven Általános Iskola felvételi körzetéről
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
az alakuló ülés napirendi pontjairól
az SzMSz felülvizsgálata tárgyában
eseti szavazatszámláló bizottság választásáról
Gucsek István alpolgármester megválasztásáról
Horváth Bálint alpolgármester megválasztásáról
a képviselő-testület bizottságainak megválasztásáról
a polgármester érintettségéről
Dr. Szabó Tibor polgármester illetményének megállapításáról
Gucsek István alpolgármester érintettségéről
Gucsek István alpolgármester illetményének megállapításáról
Horváth Bálint alpolgármester érintettségéről
Horváth Bálint alpolgármester illetményének megállapításáról
Farkas Erzsébet távozó képviselő köszöntése
a BEETHOVEN ALAPÍTVÁNY civil szervezet székhelybejegyzéshez szükséges hozzájárulás megadásáról szóló 116/2019. (V.14.) határozat módosításáról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
lejár: 1970. január 01. 01:00
227/2019. (10. 29.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
a „Martonvásár IKT eszközeinek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosításáról
a Revrik Szolgáltató Kft.-vel kötött településfejlesztési megállapodás módosításáról
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejár: 1970. január 01. 01:00
232/2019. (11. 18.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
a „Martonvásár IKT eszközeinek beszerzése 2” című közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába történő tag delegálásáról és a tag helyettesítési rendjéről
a Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórumba történő tag delegálásáról
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejár: 1970. január 01. 01:00
238/2019. (11. 26.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről
közmeghallgatás tartásáról
a Képviselő-testület 2020. évi Munkatervéről
Martonvásár Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervéről