Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

41/2020. (2. 25.) határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

41/2020. (II.25.) határozata

határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról készült beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

41/2020. (II.25.) határozat melléklete:

 

 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

 

37/2019. (II.12.) - "Martonvásárért" Alapítvány kérelmének támogatásáról – A támogatási szerződés aláírása megtörtént. Az Alapítvány 2019. december 31. napjával elszámolt a támogatási összeggel.

 

150/2019. (VI.26.) - a Mezőkölpényi Egyházközség tulajdonában lévő ingatlanok jogi helyzetének rendezésére vonatkozó beszámolási határidő módosítására és a szakmai, pénzügyi részbeszámoló elfogadására – A telekalakítással kapcsolatos munkák folyamatban vannak.

 

154/2019. (VI.26.) - a mezőőri feladatok 2018. évi ellátásáról szóló beszámolóról (vadkamerák beszerzésére vonatkozó rész) – A jogszabályi háttér vizsgálata folyamatban van.

 

159/2019. (VI.26.) - Martonvásár település és birtokainak Brunszvik Antal részére történő adományozásáról szóló oklevél bemutatásáról és a Települési Értéktárba történő felvételének kezdeményezéséről – Az ügy folyamatban van, a Bizottság beszámolója Munkaterv szerint a testület májusi soros ülésén esedékes.

 

160/2019. (VI.26.) - A Forum Martini Polgárőr Egyesület kérelmének támogatásáról – A felek a támogatási szerződés módosítását aláírták és az Egyesület 2019. december 31. napjáig elszámolt a támogatási összeggel.

 

165/2019. (VI.26.) - a "Martonvásárért Alapítvány" kérelmének támogatásáról – A megítélt 1,5 millió forintos támogatás átutalásra került és időközben a játszótér meg is épült. Az Alapítvány a támogatási összeggel 2019. december 27-én elszámolt.

 

171/2019. (VIII.13.) - Busz vásárlásához szükséges önrész átadásáról – Az önrész átadásra került és az autóbusz 2020. február 28-án fog megérkezni.

 

196/2019. (IX.3.) - a Forum Martini Polgárőr Egyesület kérelmének támogatásáról – A 115.000 Ft átadásra került, mellyel az Egyesület 2019. november hónapban elszámolt.

 

241/2019. (XI.26.) - közmeghallgatás tartásáról – a közmeghallgatást 2020. január 30. napján megtartottuk.

 

245/2019. (XI.26.) - Martonvásár, 1222/1 és 1223/6 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása miatt kiírt pályázat elbírálásáról, valamint adásvételi (elő) szerződés megkötéséről – A szerződés aláírása megtörtént és a vételár megfizetésre került.

 

 

256/2019. (XI.26.) - a Dr. Jellinek és Társa Bt.-vel Martonvásár Város közigazgatási területén házi gyermekorvosi feladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról és térítésmentes használati szerződés megkötéséről – A szerződés aláírásra került.

 

264/2019. (XI.26.) - a Martonvásári Mentőállomás eszközbeszerzésének támogatására – A támogatási összeg átutalásra került és az Országos Mentőszolgálat Alapítvánnyal közösen megvásárolt EDAN monitor 2020. február 5. napján átadásra került a Martonvásári Mentőállomás részére.

 

265/2019. (XI.26.) - a Martonvásári Rendőrőrs eszközbeszerzésének támogatására – A Martonvásári Rendőrőrs körzeti megbízottja részére 2020. január 17. napján átadásra került a 200.000 Ft értékű laptop

 

274/2019. (XI.26.) - a Martongazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkaszerződés módosításáról – A szerződés 2020. január 7. aláírásra került.

 

278/2019. (XI.26.) - az önkormányzat és intézményei 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról – A módosítások átvezetése megtörtént.

 

284/2019. (XII.17.) - a Fejér Megyei Kormányhivatal "a Képviselő-testület alakuló ülésére vonatkozó" javaslatának megtárgyalásáról – A javaslatokat megtárgyaltuk és a jövőben figyelembe vesszük, ezidáig további észrevétel nem érkezett.

 

303/2019. (XII.17.) - a helyi menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatáról – A közszolgáltatási szerződés aláírásra került.

 

304/2019. (XII.17.) - a Martonvásár közigazgatási területén működő közterületi térfigyelő rendszer kameráinak elhelyezkedéséről – A hatályba lépett a rendszer működik és a szükséges tájékoztatások folyamatban vannak, jelenleg a vadkamera használatba állítása érdekében Egyebekben kerül döntési javaslat előterjesztésre.

 

305/2019. (XII.17.) - Martonvásár, 220 hrsz-ú ingatlanból 714m2 ingatlanrész megvásárlására kiírt pályázat elbírálásáról, valamint adásvételi (elő)szerződés megkötéséről – Az adásvételi szerződés egyeztetése folyamatban van.

 

317/2019. (XII.17.) - a Martonvásár, belterület 1243/F helyrajzi számú (természetben Orgona u. 14.) ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbításáról – A szerződés aláírásra került.

 

5/2020. (I.14.) - az építésügyi igazgatási feladatok átvételéről szóló megállapodásról – A szerződés 2020. február 13-án aláírás került és ez ügyben várhatóan módosítást kezdeményezünk.