Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

59/2020. (3. 31.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által 2019. évre vonatkozóan készített költségelszámolás e

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

59/2020. (III. 31.) határozata

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által

2019. évre vonatkozóan készített költségelszámolás elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként a Central Container Kft.-nek, mint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz Martonvásár város közigazgatási területén elszállítására jogosult közszolgáltatónak a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/H. § (1) bekezdése szerinti 2019. évre vonatkozó költségelszámolását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

59/2020. (III.31.) határozat melléklete:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

.

 

/

1

.

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata                                                                                                                                     Martonvásár, 2020.02.20

Dr. Szabó-Schmidt Katalin jegyző asszony részére jegyzo@martonvasar.hu

Tárgy: Adatszolgáltatás 2019. évre 

Tisztelt Jegyző Asszony!

Hivatkozva a 455/2013. (XI. 29.) Kormányrendeletre, ezúton megküldjük Martonvásár Városból, a szennyvíztisztító telepekre elszállított háztartási szennyvíz mennyiségi adatait 2019. évre vonatkozóan:  

Martonvásárról szállított mennyiség (beleértve a lakóparkot a még rá nem csatlakozott egyéb háztartásokat és Erdőhát, Kismarton településrészeket): 1.435 m3

Közép-dunántúli Büntetésvégrehajtási Intézettől szállított mennyiség: 14.563 m3

Mindösszesen:                                                                            15.998 m3

 

Tisztelettel:

 

Balikó Adrienn ügyvezető

Central Container Kft.               

Székhely: H-2462 Martonvásár, Gólyahír utca 4.

Telephely: H-2462 Martonvásár, Szent László út 51.

Tel:+36 22/460-966

FAX: +36 22/999-222, e-mail: cc@centralcontainer.hu www.centralcontainer.hu