Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

Pályázat benyújtásáról ’A vidéki térségekben található, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése’ címmel kiírt felhívásra
felhatalmazás megadásáról módosított konzorciumi szerződés aláírására a KEHOP csatorna-beruházás kapcsán
a Martonvásár Római Katolikus Plébániával haszonkölcsön szerződés kötéséről
a Martonvásár Római Katolikus Plébánia részére vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített költségelszámolás elfogadásáról
Pályázat konzorciumi formában történő benyújtásáról a ’Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben’ címmel kiírt felhívásra
Pályázat benyújtásáról a ’Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése’ címmel kiírt felhívásra
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról
intézményi bérleti díjak megállapításának szabályairól
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak teljesítéséről, a szociális ellátásokról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződésről
lejár: 2106. február 07. 06:28
37/2016. (3. 29.) ingatlanok értékesítéséről
ingatlanok értékesítéséről
felhatalmazás megadásáról közbeszerzési eljárás lefolytatására és kivitelezői keretmegállapodás aláírására a KEHOP csatorna-beruházás kapcsán
a MartonSport Nonprofit Kft. 2016 évi üzleti tervéről
Martonvásár város környezeti állapotáról szóló 2015. évi lakossági tájékoztató elfogadásáról
a helyi adórendelet felülvizsgálatáról, az adómértékek módosításának szükségességéről
bölcsődei ellátás társulási formában történő biztosításáról
a közszolgálati tisztviselők jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről
behajthatatlanná minősített követelésekről szóló beszámoló elfogadásáról
egészségügyi mintavételi lehetőség helyi biztosításának költségeiről
Martonvásár Város Önkormányzata vagyongazdálkodási tervének felülvizsgálatáról
béren kívüli juttatás mértékének növelésére
a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
önkormányzati feladatellátást (helyi tömegközlekedés és utánpótlás sport) javító fejlesztés támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak teljesítéséről, a szociális ellátásokról
KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
intézményi bérleti díjak megállapításának szabályairól
a polgármester illetményének módosításáról
óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás támogatására kiírt pályázat önrészének kifizetéséről
a képviselő-testület bizottságainak megválasztásáról
a polgármester illetményének megállapításáról
Gucsek István alpolgármester illetményének megállapításáról
Horváth Bálint alpolgármester illetményének megállapításáról
a szociális feladatok, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok teljesítéséről szóló beszámoló2013. évi teljesítéséről
helyi autóbusz menetrend módosításáról, helyi tömegközlekedés ellátásáról
bizottsági tag választásáról
sportfejlesztési program támogatása
az SzMSz-hez kapcsolódó függelékek elfogadásáról
a kegyeleti közszolgáltatási szerződés és a temetőszabályzat módosításáról
a háziorvosok feladat-ellátási szerződésének módosításáról
a Brunszvik-Beethoven Központ alapító okiratának módosításról
Brunszvik Teréz Óvoda alapító okiratának módosításáról
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozás támogatásáról
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal szervezetrendszerének felülvizsgálatáról
lejár: 2106. február 07. 06:28
216/2014. (12. 16.) útdíjakról
útdíjakról
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
az önkormányzat által nyújtott ösztöndíjpályázatokról szóló beszámoló elfogadásáról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás i szerződés módosításáról
a kommunikációs feladatok átszervezéséről
Pályázat benyújtásáról a ’Helyi identitás és kohézió erősítése’ címmel kiírt felhívásra
állami vagyon vagyonkezelésbe vételére irányuló kérelemről
a Brunszvik Teréz Óvoda státusz számának és alapító okiratának módosításáról
a 39/2013. (II.26.) KT határozat módosításáról
víziközmű-üzemeltetési jogviszony alapjául szolgáló vagyonkezelési szerződés megkötéséről
Aljegyzői pályázat elbírálásáról
vizi közmű üzemeltetési szerződés elfogadásáról
pályázat benyújtása belterületi utak felújítására
a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. tisztségviselőinek megválasztásáról
polgármesteri cafetéria keret és szabályzat elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról
önkormányzati tulajdonú ingatlanok állapotáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 2013.06.30-i hatályú módosításáról
óvodai státusz számok meghatározásáról
polgármesteri jutalom megállapításáról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 2013.06.30-i hatályú módosításáról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 2013.07.01-jei hatályú módosításáról
a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosításáról
a Forum Martini főszerkesztőjének megbízásáról
a Forum Martini és a honlap hirdetési díjairól
víziközmű-üzemeltetési jogviszony alapjául szolgáló üzemeltetési szerződés megkötéséről
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosításáról
a Forum Martini főszerkesztője személyének jóváhagyásáról
Martonvásár Város Önkormányzatának 2014. évi belső ellenőrzési tervéről
az előterjesztések készítésének rendjére vonatkozó szabályzatról
polgármesteri jutalom felhasználása
szerződéskötés az iskola nyílászáróinak, tornaterem sportpadlójának cseréjéről
a Martonvásár Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására
közfeladatokat ellátó cég létrehozásáról
mezőőri tevékenységről szóló éves beszámolóról
lejár: 2106. február 07. 06:28
87/2010. (6. 29.) *
*
Martonvásár Város Önkormányzat közoktatásáról
Teréz Óvoda és Bóbita Tagóvodája korszerű környezeti nevelési célokat megvalósító programjáról
lejár: 2106. február 07. 06:28
31/2010. (2. 23.) *
*
hivatalos ünnepségeinek, rendezvényeinek programjáról
lejár: 2106. február 07. 06:28
34/2010. (2. 23.) Klubházról
Klubházról
a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről
lejár: 2106. február 07. 06:28
40/2010. (2. 23.) *
*
lejár: 2106. február 07. 06:28
44/2010. (2. 23.) a választási eljárásról
a választási eljárásról
lejár: 2106. február 07. 06:28
92/2010. (8. 10.) Közétkeztetésről
Közétkeztetésről
lejár: 2106. február 07. 06:28
93/2010. (8. 10.) *
*
lejár: 2106. február 07. 06:28
94/----. (8. 10.) a választási eljárásról
a választási eljárásról
Martonvásár Város Településszerkezeti Tervéről
a 2009. évi közfoglalkoztatás megvalósulásáról
meleg étel fogyasztására jogosító étkezési utalványokról
lejár: 2106. február 07. 06:28
24/2010. (2. 2.) *
*
a Brunszvik Teréz Óvoda részére a gyógypedagógiai fejlesztésről
közterületek elnevezéséről szóló 80/2017. (III.28.) határozata módosításáról