Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

52/2020. (3. 17.) a Martonvásári Beethoven Általános Iskola átszervezéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

52/2020. (III.17.) határozata

 a Martonvásári Beethoven Általános Iskola

átszervezéséről

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt véleményezési jogkörében eljárva – egyetért a Martonvásári Beethoven Általános Iskola (2462 Martonvásár, Szent László út 2., továbbiakban: Iskola) tervezett átszervezésével, mely szerint Kajászó településen az alsó tagozat a 2020/2021. tanévben újrainduljon az Iskola telephelyeként.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtási határideje: azonnal