Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

81/2020. (4. 28.) beszámoló a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Martonvásár Város Polgármestere

81/2020.(VI.28.) határozata

beszámoló aKözép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási

Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként jóváhagyom a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás jelen határozat melléklete szerinti 2019. évi tevékenységéről készült beszámolóját.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

2020. április 28.

                                                                                                         

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester

 

· Treka92 - 2020. április 28. 00:00 Nyomtatás