Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

29/2020. (2. 25.) a polgármester 2020. évi szabadságáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

29/2020. (II.25.) határozata

a polgármester 2020. évi szabadságáról

 

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Szabó Tibor főállású polgármester szabadságát – figyelembe véve a 2019. évben igénybe vett, illetőleg tárgyévi szabadságához hozzászámítva 2019. évben ki nem adott szabadságának mértékét - 2020. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

                  

  1. 2019. évről áthozott szabadság:                      1 munkanap

                  

  1. 2020. évre járó szabadság:

     alapszabadság                                                 25 munkanap

                        pótszabadság (besorolás utáni időarányos)     14 munkanap

                        szabadság összesen:                                        39 munkanap

 

                        2020. évi összes igénybe vehető szabadság:   40 munkanap

 

  1. A Képviselő-testület a polgármester 2020. évi szabadságolási tervét – benyújtott kérelme szerint – az alábbiak szerint jóváhagyja:

 

2020. január: -                    0 nap          2020. július: 24., 27-31.                     6 nap

2020. február: 10.              1 nap          2020. augusztus: 3-7., 29.                   6 nap

2020. március: 16-17.        2 nap          2020. szeptember: 23-26.                   3 nap

2020. április: 8-10.             3 nap          2020. október: -                                  0 nap 

2020. május: 18-22.           5 nap          2020. november: 16-18.                     3 nap

2020. június: 15-19.           5 nap          2020. december: 12., 23., 28-31.        6 nap

Összesen:                                                                                                         40 nap

 

A határozat végrehajtásáért felelős: GB elnöke, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 2020.12.31.