Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

93/2020. (5. 7.) a veszélyhelyzeti fogorvosi alapellátás rendelési idejének jóváhagyásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Martonvásár Város Polgármestere

93/2020. (V. 7.) határozata

a veszélyhelyzeti fogorvosi alapellátás rendelési idejének jóváhagyásáról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként dr. Berczi Dániel, a Martonvásáron fogorvosi alapellátást biztosító orvos veszélyhelyzeti orvosi rendelési időre vonatkozó bejelentését tudomásul veszi és az alábbiak szerint – a járványügyi veszélyhelyzet elhárulásáig – 2020. május 11-étől jóváhagyja:

·         Hétfő 09-13 óra

·         Kedd 13-17 óra

  • Csütörtök 9-13 óra

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    azonnal

 

 

Martonvásár, 2020. május 07.

 

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                  polgármester