Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

105/2020. (5. 26.) a Brunszvik Teréz Óvodában a maximális csoportlétszám átlépésének, és a tíz csoport indításának engedélyezéséről

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Martonvásár Város Polgármestere

105/2020. (V.26.) határozata

a Brunszvik Teréz Óvodában a maximális csoportlétszám átlépésének, és a tíz csoport indításának engedélyezéséről

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörben – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként, az e jogkörben meghozott 57/2020. (III.31.) határozat a köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezéseinek fenntartása mellett, az Önkormányzat fenntartásában lévő Brunszvik Teréz Óvoda csoportjaiban a maximális csoportlétszámtól való eltérést és a tíz csoport indítását – a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet 17. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a határozat 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadom.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: óvodavezető

A határozat végrehajtásának határideje:    azonnal

 

Martonvásár, 2020. május 26.

 

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester

 

 

105/2020. (V.26.) Polgármesteri határozat 1. melléklete:

 

Várhatóan, ténylegesen 237 gyermek kezdi meg az óvodai nevelést a 2020/2021-as nevelési évben. A 237 gyermek összetétele: 183 fő előző évről maradt, 54 fő felvételt nyert. Várható SNI létszám: 2 főnek számít: 3 fő

 

 

 

Csoport neve

m2 alapján a csoportszobában elhelyezhető létszám (fő)

Tényleges létszám (fő)

Sajátos nevelési igényű gyermekek figyelembevételével számított létszám

Engedélyezett eltérés a max. létszámtól (25 fő) 20%-on belül

Oktatásszervezési indokok

%

5. Nyuszi mini-kis- középső csoport

26

22

22

+1

4

Óvodai nevelésre igény

8. Mókus mini-kis csoport

26

23

23

+1

4

Óvodai nevelésre igény

7. Csiga kis-középső csoport

29

26

26

+4

16

Óvodai nevelésre igény, BTM (2) gyermek szakértői véleményének figyelembe vétele

6. Katica kis-középső csoport*

29

22

22

+4

16

Óvodai nevelésre igény

9. Méhecske középső-nagy csoport

26

24

25

+1

4

Óvodai nevelésre igény, SNI (1fő), BTM (1fő) gyermekek szakértői véleményének figyelembe vétele

3. Delfin középső-nagy csoport

24

22

23

-

-

Óvodai nevelésre igény, SNI (1 fő) gyermek nevelése szakértői véleményének figyelembe vétele

2. Maci kis-középső csoport

24

24

24

-

-

Óvodai nevelésre igény, BTM (1) gyermek szakértői véleményének figyelembe vétele

1.  Cinke mini-kis-középső-nagy csoport

27

26

26

+2

8

Óvodai nevelésre igény, BTM (1) gyermek szakértői véleményének figyelembe vétele

10. Süni nagy csoport

27

24

24

+2

8

Óvodai nevelésre igény, BTM (2) gyermek szakértői véleményének figyelembe vétele

4. Pillangó nagy csoport

27

24

25

+2

8

Óvodai nevelésre igény, SNI (1 fő) gyermekek nevelése szakértői véleményének figyelembe vételével

Összesen

265

237

240

 

 

 

 

 

* egy gyermek Kínában van, szeptemberig fel van függesztve a jogviszonya (nincs a létszámban)

 


 


 

· Treka92 - 2020. május 26. 00:00 Nyomtatás