Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

31/2020. (2. 25.) Horváth Bálint alpolgármester 2020. évi célfeladatairól

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

31/2020. (II.25.) határozata

Horváth Bálint alpolgármester 2020. évi célfeladatairól

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Bálint főállású alpolgármester részére 2020. évben - értékelésének alapját képező - kiemelt célokat határoz meg a következők szerint:

  1. A városi életszínvonal kialakítása érdekében szükséges településfejlesztési elgondolások kidolgozásának és kommunikációjának irányítása.
  2. A folyamatban lévő önkormányzati projektek vitelének nyomon követése, irányítása és ösztönzése: az ehhez szükséges források feltárása, tervezése, a megtakarítások ösztönzése.
  3. A 2020. évi önkormányzati költségvetési tervezési és végrehajtási folyamatainak aktív nyomon követése, kiemelten a fejlesztési célú támogatások felhasználása terén.

2.) A Képviselő-testület a célfeladatok végrehajtását évente két alkalommal, júniusban és decemberben értékeli.

3.) A Képviselő-testület az 1.) pontban foglalt célok pozitív értékelése esetén az alpolgármestert 2020. évben legfeljebb évi bruttó 570.372.-Ft összegű juttatásban részesíti, melyhez a fedezetet 2020. évi költségvetésében a jogalkotás sor terhére biztosítja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: GB elnöke, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 2020.12.31.