Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

57/2020. (3. 31.) Magyarország Kormánya által kihirdetett járványügyi veszélyhelyzethez kapcsolódó intézkedések megerősítéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

57/2020. (III. 31.) határozata

Magyarország Kormánya által kihirdetett járványügyi veszélyhelyzethez kapcsolódó intézkedések megerősítéséről

 

 1. Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként jelen határozattal fenntartom a veszélyhelyzet fennállásának idejére a
 • 2/2020. (III. 11.) polgármesteri utasításban;
 • 3/2020. (III. 14.) polgármesteri utasításban;
 • 4/2020. (III. 16.) polgármesteri utasításban,
 • 5/2020. (III. 20.) polgármesteri utasításban;
 • 7/2020. (III. 26. ) polgármesteri utasításban;
 • 16/2020. (III. 19.) jegyzői és polgármesteri utasításban

foglalt döntéseket, azaz:

 1. Martonvásár Város Önkormányzata, intézményei, az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok, az önkormányzat tulajdonában lévő épületekben működő további intézményekben (a továbbiakban intézmények, cégek) dolgozókat kérem, hogy lehetőség szerint maguk, illetve velük együtt élő családtagjaik ne utazzanak külföldre, amennyiben ez mégis szükséges és elengedhetetlen, számoljanak azzal, hogy – az érintett országra való tekintet nélkül – a munkába kizárólag 2 tünetmentes, otthon töltött hetet követően térhetnek vissza. A távollét jogcímét a munkáltató határozza meg a távollétet elrendelő intézkedéssel egyidejűleg (pl. szabadság, fizetés nélküli szabadság).
 2. Az intézmény-, illetve cégvezetők a hatáskörükbe tartozó helyi nyilvános események, rendezvények szervezése, illetve elmaradása tárgyában, a megfelelő intézkedéseket hozzák meg, a szerződéseket vizsgálják felül, a szükséges tájékoztatásról gondoskodjanak.
 3. A jegyző a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadást korlátozza. A Hivatalban foglalkoztatott anyakönyvvezetők legfeljebb 10 fővel tarthatják meg az anyakönyvi eseményeket.
 4. A Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetője függessze fel az intézmény valamennyi tevékenységének látogathatóságát.
 5. Felkérem az önkormányzati tulajdonú MartonSport Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a sporttevékenységek látogathatóságát függessze fel, a Sportcsarnok, a Horváth Ottó Sportközpont, a kapcsolódó sportpályák zárásáról gondoskodjon.
 6. A martonvásári Brunszvik Teréz Óvoda intézményvezetője, (2020. március 16-tól,) a veszélyhelyzeti időszakban a gyermekek – a „a.” pontban foglalt kivétellel – intézménylátogatását függessze fel.
  1. Az intézményben gyermekfelügyeletet biztosítunk egyedi polgármesteri engedélyre különösen azon szülők részére, akik a rendvédelem, a honvédelem, a katasztrófavédelem, az egészségügy, a szociális ellátás, közszolgálatban, az élelmiszer ellátás, valamint a gyógyszerellátás területén dolgoznak, és más módon nem tudják megoldani a felügyeletet.
 7. A Szent László Völgye Segítő Szolgálat vezetője, (2020. március 16-tól,) a veszélyhelyzeti időszakban a gyermekek – a „a.” pontban foglalt kivétellel – intézménylátogatását függessze fel.

 

 1. Az intézményben gyermekfelügyeletet biztosítunk egyedi polgármesteri engedélyre különösen azon szülők részére, akik a rendvédelem, a honvédelem, a katasztrófavédelem, az egészségügy, a szociális ellátás, közszolgálatban, az élelmiszer ellátás, valamint a gyógyszerellátás területén dolgoznak, és más módon nem tudják megoldani a felügyeletet.
 1. Martonvásár Város közterületein elhelyezkedő, Martonvásár Város Önkormányzata kezelésében, fenntartásában lévő játszóterek, szabadtéri sportparkok látogatása tilos.
 2. Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában lévő köztemetőben (2020. március 21-étől) tilos a látogatás, temetési szertartáson a szertartást vezetőn, valamint a temetkezési szolgáltató munkavállalóin kívül legfeljebb 10 fő tartózkodhat. Előzetes, egyedi polgármesteri engedéllyel a temető sírgondozási céllal heti 1 munkanapon látogatható.
 3. Felkérem a martonvásári Brunszvik Teréz Óvoda vezetőjét, hogy szervezze meg 2020. április elsejétől, a veszélyhelyzet fennállásának időszakára, de legalább 2020. április 30-ig az otthoni gyermeknevelés digitális támogatását, melynek keretében az óvoda valamennyi csoportjába beiratkozott gyermek családja kapjon támogatást az óvodapedagógusok részéről a gyermekek otthoni kreatív, fejlesztő foglalkoztatásában.
 4. A járványügyi intézkedéssel érintett, Martonvásáron alapellátást biztosító fogorvos, a Berczi Dent Kft. helyettesítésére az ügyeletet ellátó Jenei Kft-t kérem fel az intézkedés hatálya alatt.
 1. Felkérem a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt intézkedések végrehajtását a veszélyhelyzet fennállásának ideje alatt kísérje figyelemmel.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: veszélyhelyzet ideje alatt