Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

90/2020. (4. 30.) Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletének I. módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva Martonvásár Város Polgármestere

90/2020. (IV.30.) határozata

Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletének I. módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet módosításának előkészítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozat mellékleteit elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

Martonvásár, 2020. április 30.

 

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                  polgármester

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/1_ET_2020_ktsvet%C3%A9s_m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s_mell%C3%A9klet.xlsx

/ckeditor/kcfinder/upload/files/1_ET_2020_ktsvet%C3%A9s_m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s_mell%C3%A9klet_k%C3%B6nyvvizsg%C3%A1l%C3%B3.pdf