Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

108/2020. (5. 26.) a Martonvásár, 1116 hrsz. alatti ingatlant érintő 87/2020. (IV.28). határozat módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

108/2020. (V.26.) határozata

a Martonvásár, 1116 hrsz. alatti ingatlant érintő

87/2020. (IV.28.) határozat módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként úgy határozok, hogy a Martonvásár, 1116 hrsz-ú, Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló Martonvásár Város Polgármestere 87/2020. (IV.28.) határozatának 1/b. pontját az alábbiak szerint módosítom, kiegészítem:

 

„b) a tulajdonba adásra vonatkozó 1.) pont szerinti igényének céljaként a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének

ba) elsősorban a 4. pontjában (egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások), valamint

bb) másodsorban az 1. pontjában (településfejlesztés, településrendezés;)

meghatározott feladatok ellátását jelölöm meg az azzal kapcsolatos feladatainak biztosítása érdekében – az ingatlanon jelenleg meglévő rossz állapotú épület esetleges elbontása mellett - különösen egészségház, orvosi ügyeleti hely, illetőleg kapcsolódó szolgálati lakás kialakítására kívánja az önkormányzat tulajdonba venni.”

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2020.12.31.

 

Martonvásár, 2020. május 26.

 

 

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester