Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

73/2020. (4. 28.) a MartonSport Nonprofit Kft. önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatainak 2019. évi ellátásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva Martonvásár Város Polgármestere

73/2020. (IV. 28.) határozata

a MartonSport Nonprofit Kft. önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésében foglalt feladatainak 2019. évi ellátásáról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként jóváhagyom a MartonSport Nonprofit Kft. 2019. évi közszolgáltatási tevékenységéről készült beszámolót a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

2020. április 28.

                                                                                                         

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester

 

· Treka92 - 2020. április 28. 00:00 Nyomtatás