Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

56/2020. (3. 17.) egyes kifizetések felfüggesztéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

56/2020. (III.17.) határozata

 egyes kifizetések felfüggesztéséről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletben elfogadott alábbi támogatások kifizetését azonnali hatállyal felfüggeszti:
  1. társadalmi szervezetek és sportegyesületek pályázati támogatása,
  2. szociális keretből pályázat útján igényelhető települési támogatások: az ösztöndíj- és táboroztatási pályázatok támogatása.
  1. A Képviselő-testület – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése alapján, a Humán Bizottság - Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete 4. melléklet 2.2.1. alpontjában, valamint 2.8. alpontjában kapott felhatalmazás alapján - a civil szervezetek támogatására történő 2020. évi pályázati kiírásról tárgyú 16/2020. (II.24.) határozatával kiírt pályázata elbírálását, valamint a 2020. évi pályázat útján igényelhető települési támogatásra irányuló pályázatok kiírását a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel határozatlan időre felfüggeszti.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtási határideje: azonnal