Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

72/2020. (4. 28.) Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva Martonvásár Város Polgármestere

72/2019. (IV.28.) határozata

Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet módosításának előkészítéséről szóló előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a határozat mellékleteit elfogadom.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

2020. április 28.

                                                                                                         

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester