Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

77/2020. (4. 28.) Martonvásár Város Önkormányzatának és költségvetési szervei 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervének módosításáról

/ckeditor/kcfinder/upload/files/07__ET_20200428_bels%C5%91_ellen%C5%91rz%C3%A9si_terv_m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s_mell%C3%A9klet.pdf

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva Martonvásár Város Polgármestere

77/2020. (IV.28.) határozata

Martonvásár Város Önkormányzatának és költségvetési szervei 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervének módosításáról

 

1.      Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 244/2019. (XI. 26.) határozatával elfogadott, jelen határozat 1. mellékletében foglalt belső ellenőrzési ütemterv 1. pontjában foglalt ellenőrzési tárgy idei évi ellenőrzését törlöm, egyebekben az ütemtervet nem módosítom.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 2020. december 31.

 

 

2020. április 28.

                                                                                                         

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester


/ckeditor/kcfinder/upload/files/07__ET_20200428_bels%C5%91_ellen%C5%91rz%C3%A9si_terv_m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s_mell%C3%A9klet%282%29.pdf