Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

63/2020. (4. 16.) A járványügyi veszélyhelyzethez kapcsolódó egyes intézkedések módosításáról: temető látogathatósága

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármesterének

63/2020. (IV.16.) határozata

a járványügyi veszélyhelyzethez kapcsolódó egyes intézkedések módosításáról: temető látogathatósága

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként

A Magyarország Kormánya által kihirdetett járványügyi veszélyhelyzethez kapcsolódó intézkedések megerősítéséről szóló, 5/2020. (III.20.) polgármesteri utasításban foglaltakat megerősítő 57/2020. (III.31.) határozatom i) pontjában foglaltakat módosítva a Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában lévő köztemetőben a temető látogatásának átmeneti rendjét 2020. április 20. napi hatállyal az alábbiak szerint állapítom meg:

  1. Temetési szertartáson a szertartást vezetőn, valamint a temetkezési szolgáltató munkavállalóin kívül legfeljebb 10 fő tartózkodhat.
  2. A temető sírgondozási céllal heti 1 alkalommal, legfeljebb 1 órányi időtartamban - a Martonvásári Polgármesteri Hivatal felé e-mailben, elektronikus úton vagy telefonon, legalább a látogatást megelőző munkanapon tett - előzetes regisztráció mellett látogatható, kedden, csütörtökön, vagy szombaton 07:00 órától 10:00 óráig, valamint 16:00 órától 18:00 óráig, amennyiben a temetőben a látogatók száma egyidejűleg a 20 főt nem éri el.
  3. Felkérem Martonvásár Jegyzőjét, hogy jelen döntésben foglaltak betartását ellenőrizze és a szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint gondoskodjon ennek érdekében az érintettek és a lakosság megfelelő tájékoztatásáról. Felkérem továbbá a Martongazda Np. Kft. ügyvezetőjét, mint a temető üzemeltetőjét, hogy a temető jelen döntésben foglaltak szerinti nyitvatartásáról megfelelő módon gondoskodjon, erről tájékoztatót helyezzen ki.

 

Határozat végrehajtásának határideje: a veszélyhelyzet fennállása alatt

Határozat végrehajtásáért felelős: Gucsek István alpolgármester, Martongazda NpKft ügyvezetője, jegyző