Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

75/2020. (4. 28.) a MartonSport Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva Martonvásár Város Polgármestere

75/2020. (IV. 28.) határozata

a MartonSport Nonprofit Kft. 2020 évi üzleti tervének elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként jóváhagyom, jelen határozat melléklete szerint, a MartonSport Nonprofit Kft. 2020 évi üzleti tervét.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

2020. április 28.

                                                                                                         

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester

 

ÜZLETI TERV – 2020

 

 

MartonSport Nonprofit Kft.

 

 

Tartalom:

 

CÉLKITŰZÉSEK 2020-ra. Hiba! A könyvjelző nem létezik.

PÉNZÜGYI TERV. 5.

MELLÉKLETEK:

 1. Pénzügyi TERV táblázat – 2020

 

 

 

 

 

 

Martonvásár, 2020. április 16.

 

 

 

 

                                                                                                                            Tóth Balázs

                                                                                              ügyvezető


CÉLKITŰZÉSEK – 2020-ra

 

A 2020-as év üzleti tervének megalkotása az eddigi évek legnehezebb feladatának bizonyult, hiszen több, jelentős hatású, viszont előre pontosan nem diagnosztizálható esemény is befolyásolja az év alakulását. Ettől függetlenül az idei évre is meg kell fogalmazni olyan célkitűzéseket, amiket ilyen körülmények között is el kívánunk érni. Mivel jelen pillanatban nem látni az események végső kimenetelét, az óvatosnak tűnő célkitűzésekről is kiderülhet, hogy a végén ambíciózusnak fognak bizonyulni.

 

2020 ÉVRE MEGFOGALMAZOTT CÉLKITŰZÉSEK:

 

 1. Sportközpont és sportcsarnok üzemeltetési költségeire TAO pályázat benyújtása
 2. Tornaterem felújítás megvalósítása
 3. Bevételi lehetőségek minél szélesebb körű kihasználása
 4. A veszélyhelyzet okozta negatív hatások minimálisra csökkentése
 5. A jövőbeli működés pénzügyi alapjainak megteremtése (TAO keretek feltöltése)
 6. A pénzügyi év 2019-nél eredményesebb végrehajtása
 7. A tervezett átszervezés (BBK-MartonSport összevonás) zökkenőmentes lebonyolítása

 

 

Nézzük a célkitűzések megvalósításában jelentős hatással bíró befolyásoló körülményeket:

 

 1. Elsőként komoly tényezőként a létezésünk alapját jelentő TAO törvény módosítása kapcsán előállt helyzetet említhetjük meg:
 • Eltörlésre került a decemberi adófeltöltés kötelező jellege, ami miatt a vállalkozások nagyobb része már nem is élt ezzel a lehetőséggel. Viszont így a TAO felajánlás lehetősége sem állt fenn, így a TAO keretünk feltöltése is decemberben csak részben sikerült, 20 millió TAO felajánlással kevesebbet gyűjtöttünk eddig, mint lehetett volna. Ezt a májusi adóbevalláskor pótoljuk.
 • A másik nagy változás, hogy az eddigi április végi pályázat benyújtási határidőt előre hozták két hónappal, február végére. Ezt sikerült teljesíteni, így ez akár kedvezően is alakulhat, hiszen ha a szövetségek május vége előtt jóváhagyják a következő szezonra szóló pályázatunkat, akkor annak feltöltésére is módunk nyílik még a szezon kezdete előtt. Persze ehhez, az eddigieknél jóval több felajánló cégre lesz szükségünk, mivel így szinte két év keretét kell egy időben összegyűjteni, ami komoly kihívásnak tűnik. Viszont ha sikerül, megszűnik az utófinanszírozásos jelleg, mert tele pénztárcával vághatunk neki a sportszezonnak.

 

 1. Másodszor a BBK - MartonSport összevonásra gondolhatunk, ami – mint minden átalakulás – sok ismeretlen helyzetet eredményezhet és sok megoldandó feladatot nyújt. Ez most távolabbra kerülni látszik, mert jelen helyzetben – egyelőre úgy tűnik -, nincs mód az átszervezésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára.

 

 1. Harmadszor jött a március közepén kihirdetett veszélyhelyzet, aminek következtében a sportlétesítményeink bezárására kényszerültünk, ami pedig azt eredményezte, hogy társaságunk is a bajba került szektor egyik szereplője lett. Sajnos a mai napig senki sem tudja megjósolni, hogy ez a helyzet meddig nyúlik el, mikortól állhat vissza minden a megszokott kerékvágásba. Egy biztos, a mi érdekünk, hogy ez biztonságosan és mihamarabb megtörténhessen, mert ez a helyzet minden egyes eltelt hét esetén nagyjából 1 millió forint bevétel kiesést jelent számunkra. Az előterjesztés megírásának időpontjában 6 hete tart ez az állapot…

 

 

 

Mindenesetre a tervet meg kell alkotni, és ahogy halad az idő, majd szükség esetén módosítanunk kell. Jelen helyzetben a MartonSport üzleti terve a következő feltételezéseken alapulva készült el:

 

 1. A BBK-s összevonás tekintetében azt a metódust követtük, - ami az eredeti elképzelésekkel is összhangban van, - hogy a MartonSport üzleti tervében csak a jelen pillanatban sajátnak tekinthető feladataink (sportügyek) tervezésére figyeltünk, hiszen a két részterület külön-külön tervezett költségvetését csak egyesíteni kell, amikor erre sor kerülhet.

 

 1. A veszélyhelyzet végét 2020. június 30-ra feltételeztük (ez három és fél hónapos kihagyást jelent) és minden számítást ennek megfelelően végeztünk el. Természetesen ettől eltérő megvalósulás esetén a tervet felül kell vizsgálni, de a nyári hónapok a társaság életében egyébként is egy holt szezonnak számítanak, így a veszélyhelyzet esetleges hosszabb időtartama így befolyásolja legkevésbé a pénzügyi számaink alakulását.

 

 1. Jelen terv elkészítésénél feltételezzük, hogy a kézilabda és a labdarúgó szövetségek a február végén beadott pályázatunkat a törvényi határidő előtt jóváhagyják és lehetővé válik a keret feltöltése még a szezon kezdete előtt.

 

 

PÉNZÜGYI TERV

 

A 2019-es beszámolónkból tudjuk, hogy a tavalyi évi eredményünk -4,437 millió forint volt, és a célkitűzésekben ennél jobb pénzügyi év elérését tűztük ki. Ismerve a jelenlegi időszakot – a veszélyhelyzet időszaka alatt a sportlétesítményeink bezárásra kényszerültek és elapadt minden bérleti bevételünk - nem tűnik egyszerűnek a feladat, de azért vegyük végig, mi segíthet ezt elérni.

 1. Az idei évben nem tervezünk komolyabb beruházással, ami azt jelenti, hogy ennek a 30%-os önrészét sem kell kitermelni. A tavalyi esztendőben a tárgyi eszköz beruházások önrésze 12,363 millió forint volt, 2020-ban viszont csak minimális mértékű tárgyi eszköz beruházást terveztünk, néhány gép, illetve eszköz vásárlása tekintetében. Tehát a tárgyi eszköz önrész igényünk 12 millióval kevesebb lesz. Ez már lényegesen kedvezőbb kilátásokat eredményez.
 2. A TAO törvény átalakítása kapcsán létrejövő strukturális átalakítás, – nevezetesen, hogy a sportszezon kezdete előtt feltölthetővé válik a keret - szintén jó időben érkezik. Mindez az előfinanszírozási kényszerünket szüntetheti meg. Ettől csak a likviditásunk válik stabilabbá és éppen akkor történhet meg a váltás, amikor a veszélyhelyzet miatt ez fokozott jelentőséggel bír.
 3. A veszélyhelyzettel első közelítésben úgy számoltunk, hogy június 30-ig tart. Ez egy 3,5 hónapos időszak, aminél vannak pesszimistább és optimistább becslések is. A nyári szünet egyébként is a sportéletben holtszezon, így ha ennél tovább tart és ebbe is belenyúlik, ott már nem befolyásolja a pénzügyi veszteségeinket oly mértékben. Mindez az időszakra 14,1 millió bevételünk volt tervezve bérleti díjakból, ami kiesik. Persze vannak olyan kiadások is, amik szintén nem jelentkeznek ezen időszak alatt (pl. portaszolgálat díja), de ezek mértéke ennél sokkal alacsonyabb.
  Vannak még további erőfeszítéseink, hogy minden lehetséges fronton mérsékelni tudjuk a kiadásokat és ezzel együtt a kiesést, ezek kimenetele kérdéses.

Összességében a 3,5 hónapra egy 12 milliós nagyságrendű különbözettel kalkulálhatunk, mint az elmaradás a tavalyi évhez képest.

 

 

A két említett érték egyensúlya (kevesebb önrész igény illetve a bevétel kiesés) miatt várhatóan hasonló eredményszinten tudunk teljesíteni a 2020-as esztendőben is a járványügyi válság ellenére is.

A jelen állás szerint társaságunk jelenlegi feladatait önkormányzati forrásátadás nélkül is meg tudja valósítani a 2020-as esztendőben is.

A pénzforgalmi szemléletű terv táblázatunkból – mely az előterjesztés 1. számú mellékletében található - egyenes következtetést az eredményességre vonatkozóan azért nem lehet levonni, mert a rendszer változtatás miatt most két év TAO keretének a feltöltése is egy naptári éven belül megtörténhet! Ez kicsit torzítja a képet, kedvezőbb képet mutathat a 2020-as évről, de ez csak idén, egy alkalommal tud előfordulni.

Szintén előnyünkre válhatnak azok a TAO törvény módosítások, amik a létesítmény fenntartás költségeire vonatkozó források elérését lehetővé teszik. Mivel ez egy új elem, ennek a tapasztalatairól majd az év végén tudunk beszámolni, de ez is kedvező irányba befolyásolhatja csak a költségvetésünket.

 

A hónapokra bontott tervezésnek köszönhetően a pénzállomány alakulásának nyomon követése egyre pontosabb, ami az alábbi diagramon is megfigyelhető a 2020-as év eddig eltelt időszakában.

 

 

 

A kiadások alakulását tekintve a márciusi teljes hónap adataival együtt a tervezett szint felett vagyunk némileg, pedig március második felét már érintette a kijárási korlátozás okozta bevétel kiesés.

 

Az is látható, hogy mekkora mértékű TAO feltöltési igényünk van, aminek a begyűjtése szintén komoly kihívás lesz. A tavalyi esztendő igénye összesen 34 millió forint volt, amiből még 20 millió forint feltöltése májusban esedékes, ehhez jön még további 54 millió 2020/21-es sportszezonra vonatkozó keret, így összesen még 74 millió forintot kell összegyűjtenünk. Ebből szeretnénk minél többet idén nyár előtt megszerezni, mindössze 14 millió feltöltését toltuk el a jövő januárig.  Eddig mindig 100%-ban sikeres volt a feltöltéseink, tehát a teljes jóváhagyott összegre tudtunk szerződni, de idén minden segítségre szükségünk lesz, hogy így is maradjon. Ezért kérem, hogy aki tud nyereséges, TAO felajánlásra hajlandó vállalkozást, jelezze felénk!

 

Ha a feltöltés sikeres lesz, az nagyon komolyan segítheti a stabilitásunk erősödését. Arra a helyzetre is gondolni kell azonban, ha a feltöltés most májusban nem tud teljes mértékben megvalósulni. Ez esetben a következő szezon komoly kockázatokkal kell szembenézni, mert a most májusi felajánlási lehetőségek még a 2019-es adóévre vonatkoznak. A következő alkalmakkor viszont már a 2020-as esztendőben termelt nyereségek alapján befizetendő társasági adó terhére történhet felajánlás, és a jelen állás szerint ilyen vállalkozások száma egy jóval szűkebb halmazból kerülhet ki, sokkal erősebb lesz a verseny a felajánló cégekért. Ha ez a verzió következik be, akkor minden kiadásunkat mérsékelni kell majd, hiszen a tartalékainkra lennénk utalva. Tudván ezt, még komolyabban készülünk a májusi feltöltés sikeres megvalósítására.

 

A sportlétesítmény fenntartásra vonatkozó kiadásokhoz a forrás szerzési lehetőség a jelenlegi felállás módosítását is eredményezheti. (pl. közvetlen közüzemi szerződések)

 

Mindezen kilátásokkal együtt a pénzáram szemléletű tervünk is óvatos célszámot tartalmaz, hiszen a terv megvalósulásához igen sok tényezőnek kell az elképzelt módon megvalósulnia. A tervben úgy számoltunk, hogy a 2020-as esztendő végén a pénzállományunk az idei kezdőértéknél nem lesz kevesebb, vagyis „0-ás” költségvetés a cél.

 

Azt mindenképpen érdemes megfontolni, hogy kerüljön sor ősszel a pénzügyi terv felülvizsgálatára, hiszen a sok feltétel addigra tisztázódik, így pontosabb előrejelzés adható majd ezek birtokában.

 

A pénzügyi tervünket a megszokott táblázatos formátumban az 1. sz. melléklet tartalmazza