Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

Polgármesteri jutalom felhasználásra
Társasági szerződés elfogadásáról
ütemterv önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára
a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
a Polgármesteri Hivatal státusz számáról, szervezeti felépítéséről
A Művészeti Iskola alapító okiratának módosításáról
óvoda alapító okiratának módosításáról
építésügyi feladatok ellátására létrejött társulási megállapodás módosításáról
Martonvásár katasztrófavédelmi és polgári védelmi helyzetéről szóló beszámoló
A Forum Martini online hirdetési díjairól
Martonvásár Város 2011. évi kötelező feladatainak finanszírozásáról
törvényességi felhívásokról
óvodai pályázat támogatásáról
katasztrófavédelmi és polgári védelmi ütemtervről
Városi és Iskolai Könyvtár megszűntetéséről
lejár: 2022. december 30. 23:00
120/2011. (7. 5.) Klubház megszűntetéséről
Klubház megszűntetéséről
a Brunszvik-Beethoven Központ státuszainak számáról
óvoda alapító okiratának módosításáról
Lakópark beruházáshoz kapcsolódó szerződések megkötése tárgyában
Erdőhát-Kismarton ivóvíz- és szennyvízhálózatának átvételéről
Martonvásár Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről
Művészeti Iskola státusz számának bővítése
a Településszerkezeti Tervéről szóló 170/2004. (IX.13.) KT határozat módosításáról
Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő Önkormányzati Társulás létrehozásáról
Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízásáról
az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervéről
pályázat benyújtásáról az Arany János Tehetséggondozó Programba
Polgármesteri jutalom felhasználásra
Óvodamúzeum látogatási díjairól
könyvtári díjak meghatározásáról
helyi tömegközlekedés ellátásáról
Forum Martini Szerkesztő Bizottsági tagjainak kijelöléséről
a Polgármesteri Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjének módosításáról
„Martonvásár” név használatának engedélyezéséről
lejár: 2022. december 30. 23:00
174/2010. (10. 12.) a polgármesteri programról
a polgármesteri programról
a képviselő-testület bizottságainak megválasztásáról
Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulásban az önkormányzatot képviselő polgármester helyettesítési rendjének megállapításáról
lejár: 2022. december 30. 23:00
188/2010. (11. 2.) tanácsnok választásáról
tanácsnok választásáról
a művészetoktatási társulási tanácsba delegáltakról
a művészetoktatási társulási tanácsba delegáltakról
a művészetoktatási társulási tanácsba delegáltakról
a művészetoktatási társulási tanácsba delegáltakról
számítástechnikai eszközök beszerzésére kiírt közbeszerzés elbírálásáról
a „Martonbrikett” Kft. alapító okiratának módosításáról
Martonvásár Város Önkormányzat 2010. III. negyedévi költségvetési beszámolója
a Martonbrikett Kft. Javadalmazási Szabályzatáról
a Martonbrikett Kft. felügyelő bizottsága elnökének javadalmazása
településfejlesztési megállapodás megkötéséről a Hazai Hús Zrt-vel
Martonvásár Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
terembérleti díjak meghatározásáról
Óvodamúzeum látogatási díjairól
Könyvtári díjak meghatározásáról
Társulási díjak meghatározásáról
szerződések meghosszabbítására adott felhatalmazás tárgyában
a polgármester illetményének megállapításáról
a polgármester illetményének megállapításáról
Kistérségi munkaszervezet integrációja
„Martonvásári Városgazda” Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói pályázata elbírálása tárgyában
tornaterem világítás cseréje
A Brunszvik-Beethoven Központ pályázatainak támogatásáról
Pályázat benyújtásáról KDOP-2.1.1/B-12 azonosító számú kiírásra
Pályázat benyújtásáról KDOP-2.1.1/B-12 azonosító számú kiírásra
„Szép porta” pályázat meghirdetéséről
Polgármesteri jutalom felhasználása
Képviselő-testületének likvidhitel felvételéről
Martonvásár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről
Pályázat benyújtásáról KDOP-3.1.1/C-12 azonosító számú kiírásra
A KDOP-2.1.1/B-12 azonosító számú kiírásra benyújtandó pályázatról szóló 108/2012. (VI.26.) határozatának módosításáról
A BBKÖZpont által benyújtott TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0116 kódszámú pályázathoz kapcsolódó státuszbővítés engedélyezése
A Közterületi Arculati Stratégia elfogadásáról
Turisztikai desztináció menedzsment szervezet alapításáról és közös turisztikai stratégiai megállapodásról
Az óvoda alapító okiratának módosításáról Képviselő-testületének
Az általános iskola alapító okiratának módosításáról
A BBK alapító okiratának módosításáról
Iskolatej program folytatásáról
Polgármesteri jutalom felhasználásra
A Szent László Völgye Szennyvíztisztító- és Csatornahálózat Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. által létrehozandó új gazdasági társasággal kapcsolatos eljárásról
Helyi tömegközlekedés ellátásáról
Az Óvodamúzeum látogatási díjairól
A Forum Martini önkormányzati lap hirdetési díjairól
Az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervéről
Köznevelési intézmények működtetéséről szóló megállapodás jóváhagyásáról
Az önkormányzat adósságának átvállalására kötendő megállapodás feltételeként szolgáló nyilatkozatokról
A Martongazda Kft. 2012. évi közszolgálati feladataira biztosított önkormányzati támogatás módosításának előkészítésére
A Martongazda Kft. 2013. évi közszolgálati feladataira biztosított önkormányzati támogatás jóváhagyásáról
Az iskolatej program folytatásának módosításáról
A Martonvásári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
A Partnerségi egyeztetés megállapításáról
„Szép porta” pályázat 2013. évi meghirdetéséről
Kormányzati támogatás felhasználásáról
„Martongazda” Kft. 2013. évi üzleti terve
Pályázat benyújtásáról KEOP-2012-4.10.0/C azonosító számú konstrukcióra
Szerződés pályázat előkészítésére KEOP-2012-4.10.0/C azonosító számú konstrukcióhoz kapcsolódóan
Közszolgáltatási szerződés megkötéséről
A szociális és gyermekjóléti feladatok 2012. évi teljesítéséről
A vis maior esemény okozta helyzet megoldásáról
Az önkormányzat Pályázati Szabályzatának elfogadásáról
Martonvásár Város támogató nyilatkozata Magyarország Kormányának rezsicsökkentési intézkedései mellett