Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

103/2020. (5. 19.) a veszélyhelyzeti egyes döntések felülvizsgálatára

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

103/2020. (V.19) határozata

a veszélyhelyzeti egyes döntések felülvizsgálatára

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként úgy határozok, hogy

  1. az 57/2020. (III. 31.) határozat h) pontjában foglalt látogatási tilalmat 2020. május 23-ától megszüntetem, azzal, hogy
    1. folyamatos fertőtlenítés biztosítása érdekében a játszóterek, szabadtéri sportparkok minden nap 10 órától 20 óráig látogathatók;
    2. a látogatók a saját mobil játszótéri eszközeiket (pl.: homokozó játékok, labdák) használják, és vigyék is el azokat a játszótér elhagyásakor;
    3. a védőtávolság tartására vonatkozó szabályokat tartsák be, és ajánlott a kísérők részére a maszk viselése.
  2. az 57/2020. (III. 31.) határozat e) pontjában foglaltakat a szerint módosítom, hogy felkérem a MartonSport Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a Horváth Ottó Sportközpontban a futókör, és a füves edző/grundpálya használatát 2020. május 23-ától minden nap 10 órától 20 óráig tegye lehetővé.
  3. a 63/2020. (IV. 16.) határozatban foglaltakat 2020. június 1-jétől visszavonom, a temetési szertartás létszámát, valamint a temető látogatását nem korlátozom.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2020.06.01.

 

 

Martonvásár, 2020. május 19.

 

           

 

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester