Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

32/2020. (2. 25.) Gucsek István alpolgármester 2020. évi célfeladatairól

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

32/2020. (II.25.) határozata

Gucsek István alpolgármester 2020. évi célfeladatairól

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gucsek István főállású alpolgármester részére 2020. évben - értékelésének alapját képező - kiemelt célokat határoz meg a következők szerint:

  1. A meglévő városkép színvonalas alakításával, a város közterületeinek működtetésével kapcsolatos döntések tervezése, végrehajtási folyamatok követése és ellenőrzése.
  2. A szociális ellátások tervezése, kiadásainak folyamatos nyomon követése, döntések végrehajtásának ellenőrzése, kapcsolódó pályázatok koordinálása.
  3. Az egészségügyi ellátás színvonalnak fejlesztésével kapcsolatos javaslatok tervezése és a végrehajtási folyamatok nyomon követése.

2.) A Képviselő-testület a célfeladatok végrehajtását évente két alkalommal, júniusban és decemberben értékeli.

3.) A Képviselő-testület az 1.) pontban foglalt célok pozitív értékelése esetén az alpolgármestert 2020. évben legfeljebb évi bruttó 570.372.-Ft összegű juttatásban részesíti, melyhez a fedezetet 2020. évi költségvetésében a jogalkotás sor terhére biztosítja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: GB elnöke, aljegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 2020.12.31.