Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

88/2020. (4. 28.) a martonvásári 285 hrsz-ú ingatlan részének megvásárlásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva Martonvásár Város Polgármestere

88/2020. (IV.28.) határozata

a martonvásári 285 hrsz-ú ingatlan részének megvásárlásáról

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként úgy határozok, hogy

a) Önkormányzatunk per-, teher- és igénymentesen megvásárolja 1.100.000,- Ft vételáron a Martonvásár, 285 hrsz-ú, természetben Martonvásár, Sporttelep utca 19. szám alatti, Bártol Botond és Bártol Zsófia közös osztatlan tulajdonában álló ingatlanból 147 négyzetméternyi területet a jelen határozat melléklete szerinti HR_MARTONVASAR_285_2019 munkaszámú változási vázrajz alapján.

b) az 1.) pont szerinti ingatlanvásárlás fedezete az általános tartalék.

c) a szükséges telekalakítási eljárást az 1.), illetve 2.) pontban foglaltaknak megfelelően kell megindítani, majd ezt követően az adásvételi szerződést megkötni.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2020.06.30.

 

2020. április 28.

                                                                                                         

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/20_ET_20200428_ingatlanv%C3%A1s%C3%A1rl%C3%A1s_B%C3%A1rtol_k%C3%B6zter%C3%BClet_hat%C3%A1rozat_mell%C3%A9klet.pdf