Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

98/2020. (5. 12.) veszélyhelyzeti tartalék képzéséről szóló 71/2020. (IV.21.) határozat módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva Martonvásár Város Polgármesterének

  98/2020. (V.12.) határozata

veszélyhelyzeti tartalék képzéséről szóló 71/2020. (IV. 21. határozat módosításáról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként a veszélyhelyzeti tartalék képzéséről szóló 71/2020. (IV. 21.) határozat 2.b. pontját, 2020. május 1-jétől való alkalmazással, az alábbiak szerint módosítom:

„2. b. felkérem a jegyzőt, a 2019. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet, valamint e határozat a. pontjában foglaltak előkészítése során, a várható 2019. évi költségvetési maradvány kötelezettséggel nem terhelt összegéből és a közműfejlesztési tartalékból összesen 40.000 E Ft-tal a veszélyhelyzeti tartalék előirányzatot növelje, illetve fedezetére fordítsa.”

 

A határozat végrehajtásért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2020.05.14.

 

Martonvásár, 2020. május 12.

 

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                             polgármester