Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

74/2020. (4. 28.) a MartonSport Nonproft Kft. mérlegének és 2019. évi pénzügyi beszámolójának jóváhagyásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva Martonvásár Város Polgármestere

74/2020. (IV.28.) határozata

MartonSport Nonprofit Kft. mérlegének és

2019. évi pénzügyi beszámolójának jóváhagyásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként jóváhagyom a MartonSport Nonprofit Kft. mérlegét és 2019. évi pénzügyi beszámolóját a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

2020. április 28.

                                                                                                         

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester

 

BESZÁMOLÓ – 2019

 

 

MartonSport Nonprofit Kft.

 

 

Tartalom:

 

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.. 4

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ.. 6

 

Mellékletek:

1.     Mérleg - eredmény kimutatás

2.     Kiegészítő melléklet

3.     Pénzügyi terv-tény táblázat (Cash-Flow)

 

 

 

 

Martonvásár, 2020. április 16.

 

 

                                                                                                                            Tóth Balázs

                                                                                              ügyvezető


VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

 

A visszatekintést ismételten az előző évi üzleti tervben megfogalmazott célkitűzések számbavételével kezdem, hiszen ennek alapján határozható meg, hogy milyen eredményes év van a hátunk mögött.

 

Idézet a 2019-as elfogadott üzleti tervből:

 

2019 ÉVRE MEGFOGALMAZOTT CÉLKITŰZÉSEK:

 

a)    A pénzügyi tényállás szigorúbb nyomon követése és ellenőrzése, a likviditási nehézségek megelőzése

b)   Sportközpont és sportcsarnok üzemeltetési költségeire TAO pályázat benyújtása

c)    Tornaterem felújítás megvalósítása

d)   Egyéb bevételi lehetőségek folyamatos növelése (reklám és kereskedelmi tevékenység)

e)   Tervezett karbantartási feladatok megvalósítása (PL. festés)

f)     Napelemes rendszer megvalósítás a Sportcsarnok tetején

g)    Saját rendezésű programok számának növelése”

 

Nézzük végig, ezek hogyan teljesültek az elmúlt esztendőben:

                                                                                                                           

a)      A pénzügyi tényállás szigorúbb nyomon követése és ellenőrzése, a likviditási nehézségek megelőzése

TELJESÜLT.

A 2019 augusztusában a pénzügyi táblázatunkat fejlesztettük, kiegészítettük (ennek egyik jele a TÉNY-TERV diagram is, amit alább a beszámolóba is beillesztettünk. A likviditásunk is stabil volt annak ellenére, hogy a tervezett és elfogadott költségvetésünk jóval több kiadást tartalmazott, mint bevételt. Kiadásaink között szerepelt az OVI-SPORT pálya önrésze (4,5 millió Ft) és a busz megvásárlását a tervezettnél egy évvel korábban – már 2019-ben - elindítottuk, amihez kaptunk egy 5 millió forintos önrész támogatást az önkormányzattól (teljes busz önrész 7.029.450,- Ft).

Az évet végül sikerült nem csak a terv felett, de még a várakozásainkat is felülmúló módon pozitívan zárni (több bevételünk volt, mint kiadásunk), aminek eredményeképpen a tartalékaink nem csökkentek, hanem még gyarapodtak is. Pénzáram szemlélet szerint (Cash-flow) 16millió forinttal többel indítottuk a 2020-as évet, mint az egy évvel korábbit.

 

b)      Sportközpont és sportcsarnok üzemeltetési költségeire TAO pályázat benyújtása

RÉSZBEN TELJESÜLT.

A szándék az volt, a TAO forrásokból ne csak az utánpótlás neveléshez, hanem a létesítmény fenntartáshoz is szerezzük forrásokat. Erre 2019-től a TAO törvény is lehetőséget adott, mivel azonban sok volt a jogilag nem egyértelműen definiált fogalom, így végül csak az MLSZ építette be a pályázati rendszerébe és kizárólag ott nyílt rá mód, több feltétel és korlát mellett. Ezt társaságunk benyújtotta és jóváhagyást is kaptunk 1,645 millió Ft-nyi létesítmény fenntartási kiadások elszámolására. (2020-tól várhatóan tovább bővülnek az ilyen irányú lehetőségeink) A Sportcsarnokra vonatkozó lehetőség híján oda 2019-ben pályázni nem tudtunk.

 

c.)    Tornaterem felújítás megvalósítása

NEM TELJESÜLT.

Sajnos ezen pályázat 2019-ben nem valósult meg, átcsúszott 2020-ra, de eljutottunk oda, hogy jelen előterjesztésről szóló döntés időpontjában már a munkaterület is át lesz adva a kivitelezőnek. Ez részben a bonyolult konstrukciónak volt betudható (önkormányzati pályázat, de MKSZ által lebonyolított tender és kivitelezői szerződéskötés), részben a műszaki tartalom pontatlan kiírásának következménye, ami pedig a projekt előkészítésére szánt többlet erőforrások hiányára vezethető vissza.

 

d.)    Egyéb bevételi lehetőségek folyamatos növelése (reklám és kereskedelmi tevékenység)

TELJESÜLT.

Ezeken a sorokon 2019-re (az előző évek tapasztalatai alapján) 942.000,- forintos bevétel tervet nem csak elértük, de komoly energiákat mozgósítva 1,423 millióval meg is haladtuk. Igaz, hogy a kereskedelmi eladások tekintetében – ami kisebb nagyságrend – alatta maradtunk a tervezett számnak, de a reklámszerződések területén 279%-os teljesítmény mindenképpen kiemelkedő eredménynek tekinthető.

 

e.)    Tervezett karbantartási feladatok megvalósítása (PL. festés)

RÉSZBEN TELJESÜLT.

Sportlétesítményeink immáron 3 éves használaton is túl vannak, (2016 őszén avattuk fel mindkét helyszínünket) ezért időszerű egyre komolyabb mértékben számolni egy-egy szépítő, felfrissítő tevékenységgel. Eltekintve egy-két apróbb garanciális munkálattól a Sportcsarnokban a téli szünetben sikerült megvalósítani egy tisztasági festést az öltözők tekintetében, amire már szükség volt. Mindezt a nyári szünetben nagyobb felületeken is (pl. az előtérben, galéria folyosón) is illene megvalósítanunk.

 

f.)     Napelemes rendszer megvalósítás a Sportcsarnok tetején

TELJESÜLT.

A 2019-es tervünk a második félévtől kalkulált a napelemes rendszer működésének eredményeképpen megtermelt energiával. Ezt egy hónappal korábban már sikerült átadnunk, így májustól a villamos energiánk több, mint felét saját napelemekkel termeljük meg.