Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

64/2020. (4. 16.) A járványügyi veszélyhelyzethez kapcsolódó egyes intézkedések módosításáról: anyakönyvi események

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármesterének

64/2020. (IV.16.) határozata

a járványügyi veszélyhelyzethez kapcsolódó egyes intézkedések módosításáról: anyakönyvi események

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként - a Magyarország Kormánya által kihirdetett járványügyi veszélyhelyzethez kapcsolódó intézkedések megerősítéséről szóló, 16/2020. (III.19.) polgármesteri és jegyzői utasításban foglaltakat megerősítő 57/2020. (III.31.) határozatom c) pontjában foglaltakat módosítva - a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban az anyakönyvi események átmeneti rendjét 2020. április 17. napjától az alábbiak szerint állapítom meg:

  1. A Martonvásári Polgármesteri Hivatalban a foglalkoztatott anyakönyvvezetők legfeljebb 10 fővel tarthatják meg az anyakönyvi eseményeket, amennyiben a házasulandó felek vagy azok szüleinek legalább egyike állandó martonvásári lakóhellyel (hiányában tartózkodási hellyel) rendelkezik.
  2. Jelen döntésemben foglaltakat e rendelkezés hatályba lépését követően induló ügyekben kell alkalmazni.
  3. Felkérem Martonvásár Jegyzőjét, hogy jelen döntésben foglaltak betartását ellenőrizze és a szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint gondoskodjon ennek érdekében az érintettek és a lakosság megfelelő tájékoztatásáról.

 

Határozat végrehajtásának határideje: a veszélyhelyzet fennállása alatt

Határozat végrehajtásáért felelős: jegyző, anyakönyvvezetők