Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

40/2020. (2. 25.) a 2019. évi önkormányzati szociális - és ösztöndíjpályázatokról szóló beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

40/2020. (II.25.) határozata

a 2019. évi önkormányzati  szociális – és ösztöndíjpályázatokról szóló

                                                        beszámoló elfogadásáról       

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az önkormányzat által 2019. évben nyújtott szociális- és ösztöndíjpályázatokról szóló beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

 

40/2020. (II.25.) határozat melléklete:

 

BESZÁMOLÓ 2019. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI

SZOCIÁLIS – ÉS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOKRÓL

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról, valamint a szociális szolgáltatásokról szóló többszörösen módosított 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) évente két alkalommal lehetőséget biztosít pályázat útján a szociálisan rászoruló jól tanuló diákok/hallgatók, művészetekben és sportban jól teljesítő tanulók részére, valamint gyermekek táboroztatására történő pályázat kiírására. A pályázati felhívás Martonvásár Város honlapján, a helyi újságban, valamint a városi hirdető táblákon és intézményekben kerül meghirdetésre.

Az Ör. pályázatra vonatkozó elemei több alkalommal is módosításra kerültek, mely módosítások célja elsősorban az volt, hogy minél több pályázót sikerüljön elérni, valamint figyelembe kellett venni, hogy mennyi a szociális támogatásokra fordítható kerete az önkormányzatnak. Az Ör. értelmében a művészet, sport és táboroztatás kategóriákban elszámolási kötelezettsége van a pályázóknak. Az elszámolási kötelezettségét a 2018. és 2019. évben több pályázó nem teljesítette, ezért a Humán Bizottság javaslatára a rendeletmódosítás során az elszámolásra vonatkozóan szigorúbb feltételek kerültek meghatározásra.

 

Pályázók támogatása 2019. év I. félévben:

 

A) TÁBOROZTATÁS:

A táboroztatás költségeihez kapcsolódó támogatásokat évente egy alkalommal, a nyári táborokba jelentkező 14 év alatti gyermekek, valamint a nevelésbe vett kiskorú gyermekek vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek részére biztosítja az önkormányzat az Ör.-ben foglalt jogosultsági feltételek teljesülése mellett. A támogatás összege mindkét esetben gyermekenként legfeljebb 50.000 Ft.

2019. évben a szociálisan rászoruló, 14 éven aluli gyermekek táboroztatási költségeihez való hozzájárulásra benyújtandó pályázatok benyújtási határideje 2019. május 20. napja volt. A megjelölt határidőig 28 pályázat érkezett. Határidőn túli, illetőleg hiánypótlási felhívással érintett pályázat nem volt. A jövedelemhatárt meghaladó jövedelem következtében 3 esetben, az elszámolás hiányának következtében 6 esetben került sor a pályázat elutasítására.

A jogosultsági feltételeknek megfelelő 19 pályázó 13 családból került ki. Három család is volt, ahol több, mint 80.000,- Ft,-tal járult hozzá az önkormányzat a gyermekek táboroztatási költségeihez.

2019. évben a szociálisan rászoruló 14 éven aluli gyermekek táboroztatási költségeihez történő hozzájárulás címén a pályázat útján igényelhető települési támogatás keretében összesen 624.780,- Ft került kifizetésre.

A nevelésbe vett kiskorú gyermekek vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek táboroztatásához benyújtott pályázatok száma 15 volt. Valamennyi pályázat megfelelt a rendeletben szereplő jogosultsági feltételeknek. E pályázat keretében 750.000,- Ft összegű támogatásban részesültek a pályázók.

 

A 2019. évben a két táboroztatási kategóriában 34 pályázó, mindösszesen 1.374.780,- Ft támogatásban részesült.

 

B) TANULMÁNYOK TÁMOGATÁSA:

2019. I. félévében a szociálisan rászoruló, jól tanuló általános- és középiskolai tanulók, valamint felsőoktatásban tanulmányokat folytató, nappali tagozatos hallgatók részére kiírt pályázatok benyújtási határideje 2019. május 03. napja volt.

 

a) A megjelölt határidőig az általános iskolai, valamint középiskolai tanulók 26 darab pályázatot nyújtottak be (a középiskolai pályázók száma 7 fő, általános iskolai pályázók száma 19 fő). A

támogatás összege általános iskolai tanulmányokat folytatók esetében tanulónként 100.000,- Ft/év, a középiskolai tanulók esetében 125.000,- Ft/év.

Az általános, valamint középiskolai tanulók által benyújtott 26 pályázatból 6 került elutasításra. 5 pályázó az Ör.-ben meghatározott tanulmányi átlagot nem érte el, egy esetben pedig a 2018. évben a táboroztatáshoz nyújtott támogatási összegről nem nyújtottak be elszámolást.

2019. év I. félévében a szociálisan rászoruló, tehetséges általános- és középiskolai tanulók pályázat útján igényelhető települési támogatás címén összesen 935.500,- Ft összegű támogatásban részesültek.

 

b) A felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgatók a megjelölt határidőig 2 pályázatot nyújtottak be. A támogatás összege évente legfeljebb 150.000,- Ft/ fő. A pályázóknak a részükre megítélt pályázati összeg tekintetében nincs elszámolási kötelezettségük.

A felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgatók által benyújtott 2 pályázat közül egy elutasításra került a jövedelemhatár túllépésének következtében. Pályázat útján igényelhető települési támogatás címén a felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgató részére 2019. I. félévében összesen 75.000,- Ft került kifizetésre.

 

C) A Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskolában, alapfokú művészeti oktatásban részesülő, legfeljebb 18 éves korú gyermekek támogatása.

2019. I. félévében a művészeti oktatásban részesülő tanulók részére kiírt pályázatok benyújtási határideje 2019. május 03. napja volt. A megjelölt határidőig 3 pályázat érkezett, melyek mindegyike megfelelt az Ör.-ben foglalt jogosultsági feltételeknek. A pályázók mindannyian a néptánc kategóriában nyújtották be pályázataikat. 2019. év I. félévében az alapfokú művészeti oktatásban részesülő tanulók pályázat útján igényelhető települési támogatás címén összesen 150.000,- Ft összegű támogatásban részesültek.

 

D) A martonvásári székhellyel rendelkező vagy Martonvásáron tevékenykedő sportegyesületben sportoló 18 év alatti gyermekek támogatása.

2019. év I. félévében a martonvásári székhellyel rendelkező vagy Martonvásáron tevékenykedő sportegyesületben sportoló 18 év alatti gyermekek részére kiírt pályázatok benyújtási határideje 2019. május 03. napja volt. A megjelölt határidőig 3 pályázat érkezett. A pályázók két különböző sportágban nyújtották be pályázataikat. 2019. év I. félévében a martonvásári székhellyel rendelkező vagy Martonvásáron tevékenykedő sportegyesületben sportoló 18 év alatti gyermekek pályázat útján igényelhető települési támogatás címén összesen 170.000,- Ft támogatásban részesültek.

 

2019. év I. félévében a táboroztatás költségeire, a szociálisan rászoruló, jól tanuló diákok/hallgatók, a művészeti oktatásban, valamint a sportban tehetséges gyermekek részére kifizetett támogatási összeg mindösszesen 2.705.280,- Ft volt.

 

Pályázók támogatása 2019. év II. félévben:

 

  1. TANULMÁNYOK TÁMOGATÁSA

Az általános- és középiskolai tanulók, valamint a felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgatók II. félévben benyújtható pályázatainak benyújtási határideje 2019. október 07. napja volt. A megjelölt határidőig összesen 36 pályázat érkezett.

 

Az általános, valamint középiskolai tanulók esetében 33 pályázó élt a pályázat lehetőségével, melyből 27 fő általános iskolai tanuló, 6 fő középiskolai tanuló. Az általános iskolások által benyújtott pályázatok közül egy került elutasításra az alacsony tanulmányi átlag okán. 2019. év II. félévében a szociálisan rászoruló, tehetséges általános- és középiskolai tanulók pályázat útján igényelhető települési támogatás címén összesen 1.410.500,- Ft összegű támogatásban részesültek.

A felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgatók közül hárman éltek a pályázat lehetőségével. A felsőoktatásban tanulmányokat folytató pályázók közül két elutasítás történt a jövedelemhatár túllépésének következtében.

 

A felsőoktatásban tanulmányokat folytató egy fő hallgató pályázat útján igényelhető települési támogatás címén összesen 75.000,- Ft támogatásban részesült.

 

  1. A Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskolában, alapfokú művészeti oktatásban részesülő, legfeljebb 18 éves korú gyermekek támogatása

2019. II. félévében az alapfokú művészeti oktatásban tanulók részéről 7 pályázat érkezett a megjelölt határidőig. A pályázók három különböző művészeti kategóriában nyújtottak be pályázatot. Valamennyi pályázó megfelelt a pályázati feltételeknek. 2019. év II. félévében az alapfokú művészeti oktatásban részesülő tanulók pályázat útján igényelhető települési támogatás címén összesen 360.000,- Ft összegű támogatásban részesültek.

 

C) A martonvásári székhellyel rendelkező vagy Martonvásáron tevékenykedő sportegyesületben sportoló 18 év alatti gyermekek támogatása.

2019. év II. félévében a martonvásári székhellyel rendelkező vagy Martonvásáron tevékenykedő sportegyesületben sportoló 18 év alatti gyermekek közül mindössze 1 fő élt a pályázat lehetőségével. A pályázó labdarúgás sportágban nyújtotta be pályázatát. 2019. év II. félévében a martonvásári székhellyel rendelkező vagy Martonvásáron tevékenykedő sportegyesületben sportoló 18 év alatti gyermek pályázat útján igényelhető települési támogatás címén összesen 40.000,- Ft támogatásban részesült.

 

 

A 2019. évben pályázat útján nyújtható települési támogatás címén a tizennégy év alatti gyermekek táboroztatására, a nevelésbe vett kiskorú gyermek vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt táboroztatására a szociálisan rászoruló, tehetséges tanulók, felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgatók, valamint az alapfokú művészeti oktatásban részesülők és a sportban tehetséges diákok részére mindösszesen 4.590.780,- Ft került kifizetésre. A 2019. évben pályázat útján igényelhető települési támogatásban részesülő családok száma 49 volt.