Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

78/2020. (4. 28.) könyvvizsgálói szerződés megkötéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva Martonvásár Város Polgármestere

78/2020. (IV.28.) határozata

könyvvizsgálói szerződés megkötéséről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként:
  1. elfogadom a Lauf-Audit Kft. jelen határozat mellékleteként csatolt árajánlatát Martonvásár Város Önkormányzata könyvvizsgálói feladatainak ellátására;
  2. felkérem Martonvásár Város Jegyzőjét, hogy készítse elő az a) pontban foglalt árajánlatnak megfelelő szerződést aláírásra, 2020. július 1-jétől egy éves határozott időtartamra;
  3. köszönetemet fejezem ki Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének nevében Cseke László Úrnak az eddigi közös munkáért.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 2020. május 1.

 

2020. április 28.

                                                                                                         

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/08_ET_20200428_k%C3%B6nyvvizsg%C3%A1l%C3%B3_mell%C3%A9klet.pdf