Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

66/2020. (4. 16.) a veszélyhelyzeti fogorvosi alapellátás rendelési idejének jóváhagyásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármesterének

66/2020. (IV.16.) határozata

a veszélyhelyzeti fogorvosi alapellátás rendelési idejének jóváhagyásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként Martonvásár Város Önkormányzata részéről dr. Berczi Dániel, a Martonvásáron fogorvosi alapellátást biztosító orvos veszélyhelyzeti orvosi rendelési időre vonatkozó bejelentését tudomásul veszem és az alábbiak szerint – a járványügyi veszélyhelyzet elhárulásáig - jóváhagyom:

·Hétfő 14-16 óra

  • Csütörtök 9-11 óra
  • A módosított rendelési idejű napokon kívül a fogorvos és asszisztense telefonon elérhető a felmerülő halaszthatatlan sürgősségi esetekben.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    azonnal