Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
Szent László Völgye Segítő Szolgálat elhelyezésének biztosításáról
a Brunszvik Teréz Óvoda vezetéséhez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátásáról
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ vezetéséhez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátásáról
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ vezetéséhez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátásáról
Martonvásár Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervéről és a 2016-2020. közötti időszak belső ellenőrzési stratégiai tervéről
a Mezőkölpényi Református Egyházközség részére a "Nyilas Misi Programhoz" nyújtott támogatás szakmai, pénzügyi részbeszámoló elfogadására, és a beszámolási határidő módosítására
a Forum Martini főszerkesztőjének megbízásáról
Martonvásár város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervéről
a mezőőri járulék felülvizsgálatáról
ár- és díjtételek felülvizsgálatáról
helyi tömegközlekedés ellátásáról
a Képviselő-testület 2019. évi munkatervéről
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről
Busz vásárlásához szükséges önrész átadásáról
szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztásáról
alpolgármester megválasztásáról
alpolgármester megválasztásáról
az önkormányzat gazdasági programjáról
a MÁV Zrt. vagyonkezelésében lévő Martonvásár, 172/5 hrsz-ú ingatlant érintő bérleti szerződésről
"Játszótér kivitelezése vállalkozási szerződés keretében" c. közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
Az 1078. hrsz. ingatlan használatbavételéhez szükséges építési-kivitelezési munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosításáról
rendkívüli szociális támogatás pályázat benyújtásáról
A jegyzőkönyvvezető személyéről
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejárt: 2019. augusztus 13. 00:00
168/2019. (8. 13.) A napirendi pontokról
A napirendi pontokról
a "Martonvásárért" Alapítvány módosított alapító okiratának elfogadásáról
kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetésének támogatásáról
képviselővel szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról
fedezet biztosításáról a "Martonvásár közigazgatási területén lévő közintézmények részére közétkeztetési szolgáltatás nyújtása" című közbeszerzési eljárásban
A jegyzőkönyvvezető személyéről
használati megállapodás megkötéséről a Martonvásár, 1077/3 hrsz-ú ingatlan és felépítményei vonatkozásában (Sétáló utcai ingatlan és Szolgáltatóház)
használati megállapodás megkötéséről a Martonvásár, 1077/2 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában (Takarékszövetkezet épülete és környezete)
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejárt: 2019. április 25. 00:00
89/2019. (4. 25.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
a Brunszvik sétány használatáról szóló megállapodás megkötéséről
a bírósági ülnökök jelöléséről
"Martonvásár díszpolgára" cím odaítéléséről
"Pro Urbe - Martonvásár Városáért" cím odaítéléséről
"Martonvásár Jövő Nemzedékéért" kitüntetés odaítéléséről
"Martonvásár Kultúrájáért" kitüntetés odaítéléséről
"Martonvásár Jólétéért" kitüntetés odaítéléséről
"Martonvásár Sportjáért" kitüntetés odaítéléséről
"Martonvásár Szolgálatában" kitüntetés odaítéléséről
"Év Fiatal Példaképe" kitüntetés odaítéléséről
az Alpha-vet Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejárt: 2019. március 26. 00:00
64/2019. (3. 26.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
az egészségügyi alapellátás 2018. évi alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a jegyzőkönyvvezető személyéről
"Év Vállalkozója Martonvásáron" kitüntetés odaítéléséről
pályázat benyújtásáról közszolgálati tisztviselőket érintő kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra
közmeghallgatás tartásáról
a Képviselő-testület 2018. évi Munkatervéről
Martonvásár Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervéről
a mezőőri járulék felülvizsgálatáról
ár- és díjtételek felülvizsgálatáról
helyi tömegközlekedés ellátásáról
iskolatej program folytatásáról
az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról
a polgármester 2018. évi szabadságáról
az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
iskolatej program folytatásáról
a Martonvásári Rendőrőrs beosztottjainak Martonvásár városa közbiztonsága érdekében teljesített szolgálatukért történő jutalmazásáról
A jegyzőkönyvvezető személyéről
az MTA Agrártudományi Kutatóközpontját érintő együttműködési megállapodás módosításáról
a Martonvásár, 176 hrsz-ú ingatlant érintő haszonkölcsön szerződés módosításáról
a Mezőkölpényi Egyházközség tulajdonában lévő ingatlanok műszaki-állapotfelmérésének támogatása vonatkozásában
csatorna beruházáshoz kapcsolódó burkolat-helyreállítási munkák (Szent László lakópark utcáinak csatornaépítéssel összefüggő, a pályázatban nem szereplő útépítési munkák) elvégzéséről
a Martonvásár, 1220/3 hrsz-ú ingatlant érintő, Telenor Magyarország Zrt.-vel kötendő bérleti szerződésről
kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetésének támogatásáról
a mezőkölpényi tehetséges tanulók támogatásáról
Pályázat benyújtásáról a ’Az életminőség javítását és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló közösségi fejlesztések’ címmel kiírt helyi felhívásra
a MartonSport Nonprofit Kft. 2017 évi üzleti tervéről
a polgármester 2018. évi célfeladatairól
az önkormányzata 2017. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról
a helyi közösségi közlekedés menetrendjének kibővítéséről
a polgármester 2017. évi szabadságáról
a polgármester 2016. évi célfeladatairól
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ visszatérítendő támogatás iránti kérelme a 2017.évi Magyar Népdal Napja megvalósításához
a 2016. évi belső ellenőrzési jelentésről szóló beszámoló elfogadásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. cafeteria szabályzatáról
a „Martonvásárért Alapítvány” kérelme alapján támogatási összeg felhasználásáról
Martonvásár Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervéről
ár- és díjtételek felülvizsgálatáról
helyi tömegközlekedés ellátásáról
iskolatej program folytatásáról
a Képviselő-testület 2017. évi Munkatervéről
a 2017. évi önkormányzati ünnepség- és rendezvényterv jóváhagyásáról
fejlesztési hitel felvételének halasztására
az Ercsi-Sinatelep, Madách Imre u. 1. 3029 helyrajzi számú ingatlan bérleti szerződésének megkötéséről
a 39M Lövész Egyesület kérelmének elbírálásáról és támogatási szerződés módosításáról
Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület részére támogatás nyújtása működésének átmeneti fenntartása céljából
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ előfinanszírozási kérelme elbírálásáról a 2017.évi Magyar Népdal Napja megvalósításához
a martonvásári állami fenntartású köznevelési intézmények állami vagyonkezelésbe adásához kapcsolódó átadás-átvételi megállapodás és vagyonkezeléséi szerződés megkötéséről Martonvásár Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ között
a Martonvásár 1070/2 hrsz-ú ingatlan pályázati úton történő értékesítésnek szándéknyilatkozatáról