Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

42/2020. (2. 25.) köszönetnyilvánítás

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

42/2020. (II.25.) határozata

köszönetnyilvánítás

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki az elmúlt időszakban kifejtett munkáért, a segítőkész, áldozatos, a nehézségek ellenére is kitartó feladatvégzésért Miklósné Pető Rita aljegyző asszonynak, aki a saját feladatai ellátása mellett, a jegyzői helyettesítésből kifolyólag megnövekedett terheléssel is magas színvonalú, az egyes szakmai területeken is megalapozott, átgondolt és lelkiismeretes munkát végzett. A városunk fejlődését érintő kérdésekben pedig kreativitásával, ötleteivel, találékonyságával jelentősen előremozdította, és reméljük a jövőben is előremozdítja majd az ügyeinket.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal