Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

113/2020. (5. 26.) a "Martonvásárért" Alapítvány 2019. évi működéséről készült beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Martonvásár Város Polgármestere

113/2020.(V.26.) határozata

a „Martonvásárért” Alapítvány 2019. évi működéséről

készült beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként jóváhagyom a „Martonvásárért” Alapítvány a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal benyújtott, 2019. évi tevékenységéről készült beszámolóját.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

Martonvásár, 2020. május 26.

 

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester

/ckeditor/kcfinder/upload/files/09_ET_20200526_Martonv%C3%A1s%C3%A1r%C3%A9rt%20Alap%C3%ADtv%C3%A1ny_2019_Besz%C3%A1mol%C3%B3.pdf