Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

89/2020. (4. 28.) a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-0007 azonosítószámú projekt többletköltségének fedezetéről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva Martonvásár Város Polgármestere

89/2020. (IV.28.) határozata

A TOP-2.1.2-15-FE1-2016-0007 azonosítószámú projekt többletköltségének fedezetéről

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-0007 azonosítószámú, ’A városközpont környezettudatos megújítása Martonvásáron’ című projekt többletköltségét 99.478.170 Ft-ban állapítom meg, melyből Martonvásár Város Önkormányzata 67.160.000 Ft-ot többletforrásként igényel a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP), és 32.318.170 Ft-ot saját hozzájárulásként biztosít a fejlesztési tartaléka terhére.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

2020. április 28.

                                                                                                         

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester