Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. keretein belül működő Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház, a Martonvásári Városi Könyvtár és a Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény nyitva tartásának módosításáról
a Martonvásár, Budai út járda felújítási munkáihoz kapcsolódó gépjárműbehajtók pótmunkában történő felújításához szükséges szerződésmódosításról
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjéről
Martonvásár város környezeti állapotáról szóló 2022. évi beszámoló elfogadásáról
energiavásárlási szerződések megkötésére történő felhatalmazásról
a "Villamos energia vásárlása Martonvásáron" tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a gyepmesteri szolgáltatás árainak módosításáról
a Martonvásár 172/5 hrsz.-ú ingatlanon történő üzemeltetésről és az ingatlanhoz kapcsolódó együttműködési megállapodás elfogadásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének módosításáról
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. I. féléves szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámolójáról
Martonvásár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről
Martonvásár Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendeletének II. módosításáról
a napirendi pontról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
I/10 jelű Martonvásár ivóvíz-szolgáltató rendszer elnevezésű víziközmű rendszerre vonatkozó vagyon átadásáról
bizottsági taggal szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a Településrendezési Eszközök tárgyalásos eljárással történő módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról
a Településrendezési Eszközök tárgyalásos eljárással történő módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálatról
az Embertársainkért Alapítvány kérelmének támogatására
a Martonvásári Polgári Összefogás Egyesület részére nyújtott 2022. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról
a mezőkölpényi tehetséges tanulók a 2022/2023-as tanévben történő támogatásáról
a Mezőkölpényi Református Egyházközség részére a „Nyilas Misi Programhoz” nyújtott támogatás szakmai, pénzügyi utolsó részbeszámoló és végelszámolás elfogadásáról
a Martonvásári Fúvószenei Egyesület kérelmének támogatására a 2022. évi Nemzetközi Fúvószenekari Találkozóra történő kiutazással kapcsolatban
a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye felvételi körzetéről
a Martonvásári Beethoven Általános Iskola felvételi körzetéről
a Martonvásár, belterület 1244/C helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról
a tűzoltószertárt érintő szerződés módosításáról
a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosításáról
az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő intézmények energiafelhasználásának optimalizálását érintő intézkedésekről
az önkormányzati szociális keret kiegészítéséről
a természetes személyek által a lakások után 2023-tól befizetett építményadó bevételek felhasználásáról
a természetes személyek lakásait érintő helyi adó mértékéről
a természetes személyek lakásait érintő helyi adózásról
a 2021-2036 közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv kapcsán beszerzés jóváhagyásáról
az I/10 jelű Martonvásár ivóvíz-szolgáltató rendszer rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési terve, a 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Terve
az X /l., X/2., X/3., X/4., X/5. jelű, Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer (21-04659-1-004-01-14) víziközmű rendszer 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről
a napirendi pontról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a napirendi pontról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a Martonvásár 1220/3 hrsz.-ú ingatlanon történő helyszín bérléséről és az ingatlanhoz kapcsolódó bérleti szerződés elfogadásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi közbeszerzési tervének módosításáról
az önkormányzat és intézményei 2022. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosításáról
közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosításáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a KEHOP-2.1.2-15-2017-00014 azonosító számú, „Martonvásár-Erdőhát ivóvízminőség-javító programja” című projekttel kapcsolatos megállapodások elfogadásáról
bizottsági taggal szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról
„Martonvásár Civil Közösségéért” kitüntetés odaítéléséről
Varga Ferenc képviselő érintettségéről
„Év Vállalkozója Martonvásáron„ kitüntetés odaítéléséről
„Martonvásár Szolgálatában„ kitüntetés odaítéléséről
„Martonvásár Sportjáért„ posztumusz kitüntetés odaítéléséről
„Martonvásár Jólétéért„ kitüntetés odaítéléséről
„Martonvásár Kultúrájáért„ kitüntetés odaítéléséről
„Martonvásár Jövő Nemzedékéért„ kitüntetés odaítéléséről
„Pro Urbe – Martonvásár Városáért” cím odaítéléséről
„Martonvásár díszpolgára” cím odaítéléséről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
gazdasági vezető munkájának elismeréséről
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Gucsek István alpolgármester 2022. I. féléves munkájának értékeléséről
Gucsek István alpolgármester érintettségéről
Horváth Bálint alpolgármester 2022. I. féléves munkájának értékeléséről
Horváth Bálint alpolgármester érintettségéről
Dr. Szabó Tibor polgármester 2022. I. féléves munkájának értékeléséről
Dr. Szabó Tibor polgármester érintettségéről
a Szent László Völgye Segítő Szolgálat épületében két helyiség bérléséről és helyiségekhez kapcsolódó bérleti szerződés elfogadásáról
a Településrendezési Terv tárgyalásos eljárással történő módosításáról szóló 74/2022. (IV. 12.) határozat, és annak kiegészítéséről szóló 108/2022 (IV.26) határozat kiegészítéséről
ipari, kereskedelmi, szolgáltató és lakó övezeti ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról szóló 73/2022. (IV.12.) határozat, és annak kiegészítéséről szóló 108/2022 (IV.26) határozat kiegészítéséről
Támogatásról való teljes körű lemondásról és záró elszámolásról a TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00024 asz. projektben
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. keretein belül működő Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház, a Martonvásári Városi Könyvtár és a Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény 2022. évi rendezvénytervének módosításáról, illetve kulturális projektek finanszírozásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének módosításáról
Martonvásár Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendeletének első módosításáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a „Martonvásárért” Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
településfejlesztési megállapodás megkötéséről ivóvíz víziközmű elem kiépítése tárgyában az Orient 2000 Kft.-vel
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
az Értéktár Bizottság 2021. évi munkájáról szóló beszámolóról
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
az önkormányzat és intézményei 2022. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
a Forum Martini Polgárőr Egyesület támogatásáról
a "Martonvásár Tűzoltószertár építése I. ütem építési munkái” Vállalkozási szerződés módosításának jóváhagyásáról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról és meghosszabbításáról
az Egészségházban található helyiségek magán egészségügyi szolgáltatás céljára történő igénybevételéről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
szőlőültetvényre vonatkozó támogatás megállapításával kapcsolatos ügyben elsőfokú önkormányzati hatósági eljárásban hozott döntés helybenhagyásáról