Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

124/2020. (6. 15.) a veszélyhelyzeti egyes döntések felülvizsgálatáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

124/2020. (VI. 15.) határozata

a veszélyhelyzeti egyes döntések felülvizsgálatáról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként úgy határozok, hogy az 57/2020. (III. 31.) határozat d) pontjában foglaltakat az alábbiak szerint módosítom: 

    1. felkérem a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetőjét, hogy a 279/2020. (VI. 13.) Korm. rendelettel összhangban nyissa meg – könyv kölcsönzési céllal – a Könyvtárat ideiglenes 2020. augusztus 31-ig tartó nyitvatartási rend szerint:

-               Hétfő: Zárva

-               Kedd:12-18 óra

-               Szerda: Zárva

-               Csütörtök:12-18 óra

-               Péntek: Zárva

-               Szombat: Zárva

-               Vasárnap: Zárva

    1. felkérem az intézményvezetőt, hogy a nyilvános, mindenki számára hozzáférhető internet szolgáltató pontok hozzáférhetővé tétele ügyében a tulajdonos szerv iránymutatásainak megfelelően járjon el.
    2. felkérem az intézményvezetőt (2020. július 1-jét követően a MartonSport Nonprofit Kft. ügyvezetőjét), hogy a veszélyhelyzet előtt kikölcsönzött, és 2020. augusztus 31-ig a kölcsönzési időben a könyvtárba vissza nem vitt könyvek esetében tekintsen el a késedelmi díjak kiszabásától.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: intézményvezető, ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: a. pont: 2020. június 18-tól; b. pont: folyamatos; c. pont: 2020. augusztus 31.

 

 

Martonvásár, 2020. június 15.

 

           

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester